"A DIVAT ELHALVÁNYUL, A STÍLUS ÖRÖK" - mintaprojekt a múzeum közreműködésével

navigáció » Köszöntjük honlapunkon! » "A DIVAT ELHALVÁNYUL, A STÍLUS ÖRÖK" - mintaprojekt a múzeum közreműködésével

 • A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című,

  EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú

  kiemelt projekt keretében megrendezésre kerülő

  A DIVAT ELHALVÁNYUL, A STÍLUS ÖRÖK,  

  a szakképzéstől a kreatív iparágakig múzeumi katalizálással című mintaprojekt 

   

  A mintaprojekt megvalósítása a Nyugat-dunántúli régióban, Szombathelyen történik, a mentorált múzeum (Móra Ferenc Múzeum, Szeged) egy másik, a Dél-Alföldi régióban kerül bevonásra. Szombathely nem tartozik a fejlesztendő, vagy komplex programmal fejlesztendő települések közé. A mintaprojektgazdák körében a SMHVM, mint „megyei hatókörű városi múzeum” besorolású muzeális intézmény vesz részt. A projektbe bevont oktatási intézmények körében művészeti szakgimnázium, szakközépiskola és felsőoktatási intézmény található.

  Vas megye és különösen Szombathely nagy hagyományokkal rendelkezik a könnyűipar területén. A megyei könnyűipari ágazatot túlnyomó többségben termelő vállalatok alkotják, csupán néhány szolgáltató, illetve tanácsadó vállalkozás található. A könnyűipar alapvetően a megyében négy területet foglal magába: textília gyártása, ruházati termékek gyártása, bőr, bőrtermék lábbeli gyártása, bútorgyártás. A könnyűiparban 300 női/férfiszabó szakmunkás, valamint varrómunkás hiányzik jelenleg. Kb. 50 fő ruhaipari technikusra lenne szükség a megyében. A Vas Megyei (korábban Regionális) Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata alapján a Könnyűipari hiányszakmák 2009/2010 és 2016/2017-es tanévek között a következők voltak: 2009 – 2010: női ruhakészítő, 2011 – 2015: női szabó, 2016: női szabó, ruhaipari technikus, kárpitos.

  A projekt során olyan tevékenység valósul meg, amely eddig nem szerepelt a SMHVM múzeumpedagógiai kínálatában. Egyrészt tematikája szerint kizárólag a Szombathelyi Képtár textilgyűjteménye szolgáltatja azt a műtárgyalapot, amelyre a foglalkozások ismeretanyagbővítése, a megvalósuló produktum épül. Másrészt az eddigi gyakorlattól eltérően egy foglalkozáson nem egy tanintézmény egy csoportja, hanem két szakgimnázium vegyes munkacsoportjai hoznak létre közösen egy-egy produktumot, amellyel az együttműködés kialakítását és jövőbeni erősítését, a különböző szaktudás egyesítését, átadását kívánjuk elérni.

  A múzeum több szinten is katalizátorként működik a projektben: a pedagógusokat, diákokat, pedagógusjelölteket a „hagyományos”, passzív befogadástól eltérő kreatív múzeumhasználatra ösztönözzük.. A múzeum a mintaprojekten keresztül lehetővé teszi a különböző oktatási intézmények szakmai együttműködését. A mintaprojekt modellezi a textilipar és egyáltalán a kreatív ipar egyik működési elvét, amelyben tervező és kivitelező közös munkájából jön létre az a termék, amely a piacon megjelenik.

  A mintaprojekt célja, hogy más muzeális intézmény is felhasználhassa a kidolgozott módszert: tehát a hangsúly nem a textilgyűjteményre és a textiliparra fókuszál, hanem arra, hogy bármely gyűjtemény műtárgya alkalmas arra, hogy adott szakmát tanuló diák számára inspiratív legyen, újra gondolja, egy-egy elemét, anyagát, technikáját, motívumvilágát adaptálja, feldolgozza, amely során egy új produktum jön létre.

  A mintaprojekttel a „Múzeumpedagógiai módszerek a szakképzés támogatására” módszertani fejlesztéshez kapcsolódunk. A projektbe bevont célcsoport pályaorientációja a kreatív iparhoz, közelebbről a textiliparhoz kapcsolódik. A múzeum a projekt keretében lehetőséget biztosít arra, hogy az általánosiskolák számára pályaorientációs alkalmat biztosít, amely során a két partnerintézmény a projektben létrehozott termékkel mutatja be képzési lehetőségét. Szombathelyen több évtizedes hagyománnyal bír a pályaválasztási napok eseménysorozat. Terveink szerint a mintaprojektbe bevont oktatási intézmények és a Kamara a mintaprojektben elkészült munkákat bemutatva szeretné felhívni a diákok és a szülők figyelmét az iskolájukban folyó oktatásra, a speciális szakmai fejlesztésre, valamint a textilművészeti és -ipari ismeretek élményszerű elsajátítására. Előzetes egyeztetés alapján ennek az alkalomnak ad helyet a Szombathelyi Képtár. Igény szerint külső helyszínen szervezett pályaorientációs napokon a mintaprojektben elkészült munkák bemutatásra kerülnek a projektben résztvevő iskolák standjánál. A célcsoport számára mind a Kereskedelmi és Iparkamara, mind a bevont felsőoktatási intézmény, mind a múzeum mutatja be azokat a pályaorientációs lehetőségeket, amelyek a középfokú képzettségüknek megfelelő továbbtanulást, illetve munkalehetőséget kínál. Ezáltal a múzeum társadalmi szerepvállalása is jelentős mértékben erősödik.

  A mintaprojekt hosszú távú célja, a kreatív múzeumhasználat, elősegíti az élethosszig tartó tanulást is.

  Fontosnak tartjuk a pedagógusjelöltek bevonását, kiemelten a rajztanárokat, mivel elsődlegesen a múzeumokra, a gyűjteményekre, a múzeumpedagógia bevonására az oktatásba, valamint a kreatív múzeumhasználatra szeretnénk felhívni a figyelmet. Részvételük során módszertani eszközöket és elveket sajátíthatnak el, amelyet pedagógus pályájukon felhasználhatnak, beépíthetnek a tananyag elsajátításának módszertanába.

   

  A mintaprojekt célja a projektgazda szempontjából

  A mintaprojekt során a résztvevő középiskolásoknak (18 fő) és tanároknak (4+2 fő) a Szombathelyi Képtárban egy kreatív inkubátor bázist biztosítunk, ahol a komplex textilművészeti, pedagógiai, múzeumpedagógiai projekt keretében lehetőség nyílik szakmai és közismereti tudásuk rendszerezésére, tehetségük, kreativitásuk kibontakoztatására, információszerzésre, kulturális szocializációra, az egyéni élmény alapú tanulásra. A diákok kompetencia-fejlesztésével - együttműködés, projekt módszer, kollektív munka, kreativitás fejlesztés, folyamatos kétirányú kommunikáció, önreprezentáció – sokkal életszerűbb, hosszabb távú eredményeket generálhatunk, mint a köznevelési intézményekben történő formális tanulás keretein belül. Az élményközpontúság, a személyes érintettség több dimenziója is előtérbe kerül a kutató, tervező és alkotó tevékenység során. (választható forrás-műtárgyak, tervezési, megvalósítási, technikai eszközök és nyersanyagok, szaktanári és múzeumpedagógiai kontrol) A múzeumban   eltöltött idő, az élmények, vizuális ingerek jelentősen hozzájárulnak a diákok múzeumhasználati szokásainak pozitív irányba történő elmozdulásában. A projektben számszerűsíthető célként jelenik meg a létrehozandó produktum (3 öltözék): a diákokból álló munkacsoportok (3 csoport) a gyűjteményre alapozott tervezést, kutatást, informálódást, múzeumpedagógiai foglalkozásokat követően szakmailag képessé válnak egy öltözék létrehozására, megalkotására és prezentációjára. A közös munka hozzájárulhat a projektpartnerek közötti hosszú távú együttműködésre.

  A projekt közvetett célja a diákok pályaorientációs ismereteinek bővítése, amely több szinten zajlik. Egyrészt a foglalkozások kreatív feladatai, a múzeumban eltöltött idő, az itt megszerzett ismeretek, a múzeumi szakemberekkel való találkozás, a textilgyűjteménnyel foglalkozó kollégák (gyűjteménykezelő, textilrestaurátor, művészettörténész) tájékoztatása napi feladataikról ösztönözheti a fiatalokat a múzeumi szakterületek választására. A pályaorientációs rendezvényen a textilipari, textilművészeti, szakfeladatokra, munkakörökre fókuszálunk. A foglalkozásokon, előadásokon és beszélgetéseken szerzett ismeretek befolyásolhatják a diákok pályaorientációját, amely hosszú távon közvetetten hatással lehet a megye textilipari hiányszakmáinak mérséklődésére.

  A program közvetett célja a szélesebb nyilvánosság elérése, amelyet a diákok munkáiból nyíló kiállítással, a zárórendezvény prezentációjával, a szakmai kerekasztal beszélgetéssel, az esemény sajtómegjelenésével kívánunk elérni. A médiamegjelenésekkel szeretnénk felhívni a figyelmet intézményünk textilgyűjteményére, a város textilművészeti és -ipari képzésére. A projekt kiemelten aktuális a 2017/2018-as tanévben, hiszen 2018 nyarán nyílik meg a Szombathelyi Képtárban a VI. Nemzetközi Textilművészeti Triennálé.

  A projekt célja a köznevelési intézmények szempontjából

  Köznevelési intézményként a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium feladata, hogy a diákjait megfelelő szakmai alapokkal lássa el itteni tanulmányaik befejezéséig. Ez a mintaprojekt abban kínál nagyszerű lehetőséget, hogy a növendékeket megismertessük valós, nem a szaktanárok által adott „fiktív” feladatokkal. Külön üdvözöljük, hogy egyforma képzési területet másfajta szemlélettel megközelítő szakképzési intézménnyel (OSZ) tudunk a projekt során együtt dolgozni (textilművészet-textilipar). Ez az összefonódás a kezdő tervezők számára nélkülözhetetlen tapasztalatokat nyújthat a későbbi iparművész pályájuk során gyors, hatékony, és versenyképes szakemberekké válásukban. Az MSZ 10-11. évfolyamos diákjai elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt. 5 különböző tematikájú találkozáson a projekt keretében megvalósuló közös produktum, végtermék létrehozása a cél. Ehhez az egyes alkalmakkor különböző tervezési fázisok, visszacsatolások, gondolatok koordinálása a múzeumpedagógus és az iskolák tanárainak feladata. A tervezésmódszertan alapvetéseinek megfelelő konzultációk a foglalkozásokon, a közös munkavégzés szélesíti a szakmai látókört, a megvalósuló végtermék motiválja a résztvevő diákokat.

  A célcsoport számára világossá válik egy-egy projektben a tervező és a kivitelező feladatainak metsződése és elkülönülése. A projekt során megismerkednek a megvalósulási folyamatokkal (az ötlettől a kész termékig), egy gyakorlatias szemléletmóddal, és az ipari termelés/gyártás alapvető szabályaival.

  A munkacsoportok kialakítása után a műhelymunka első része a tervezést végző diákokra, a második része a kivitelezést végző diákokra terhel erősebben. A munkamegosztás lineáris arányossággal, egyletesen tolódik át a kezdeti szakasztól a projektzárásig a tervezőkről a kivitelezőkre. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy a kivitelt végrehajtó csoporttagok is a kezdetektől jelen legyenek, reflektáljanak, befolyásolják a tervezési folyamatokat, és fordítva is igaz: a tervezőknek is a végig kell kísérniük a megvalósulást a folyamatos csoporton belüli kommunikáció és a sikerélmény érdekében.

  Köznevelési intézményként a Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája feladata, hogy a ruhaipari képzésben résztvevő diákokat korszerű szakmai ismeretekkel lássa el és a munkaerőpiacon megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek. A ruhaipari képzésben résztvevő diákok a szakmai órákon és gyakorlati foglalkozásokon a kész kelmét dolgozzák fel, gyakorlati ismereteik nincsenek a textiltervezésről, festésről, kidolgozásról. A projekt során és az együttműködés folyamatában komplex, átfogó ismereteket szerezhetnek a textiltervezéstől, az ipari ruházati termékek kivitelezéséig.

  A projekt célja a mentorált intézmény szempontjából

  A szegedi Móra Ferenc Múzeum a mintaprojektben felvetett foglalkozás-sorozatot a néprajzi gyűjteményében őrzött textil gyűjteményre alapozza. A különböző szőttesek és vásznak mellett a gyűjteményben őrzött viseleti darabok száma eléri a kétezret. Különösen értékes része e gyűjteményrésznek a 1908-0910 között és a 1960-70-es gyűjtött anyag, a teljes apátfalvi, tápéi és szegedi ruházatok. A másik fontos egység a Szeged hungarikummá vált szimbólum értékű jelképe, a szegei papucs. E tárgy eredetéről történetéről, más tájegységekkel vonható párhuzamairól, a szegedi papucsos mesterségről és a mesterség képviselőiről nyitottunk kiállítást idén. Ezzel nem titkolt célunk felhívni a figyelmet erre a szimbolikus szegedi tárgyra, és interjúkkal, fényképekkel, esetleg tárgyakkal gyarapítani néprajzi gyűjteményünket e témában.

  E viseleti darabokra építve dolgoztuk ki a saját múzeumpedagógia koncepciónkat a Savaria Múzeum projektje alapján. A közreműködő intézmények: a Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium. (OM azonosító: 029747. )textil tanszakának hallgatói, akik textiltervezést tanulnak a gimnáziumban. Ennek a tevékenységnek része a mintatervezés, szövés, szőnyegszövés de foglalkoznak a kékfestő, szitanyomó technikák alkalmazásával is. E tanszakkal a kapcsolatunk élő, az iskola és a múzeum szinte egymás szomszédságában található, a múzeum munkatársai és az iskola tanárai között szoros a kapcsolat, a pedagógusok valódi oktatótérként használják a múzeumot, gyakori az osztályok tárlatlátogatása, a műtárgyak bevonása az oktatásba. A textil tanszak hallgatóival kiállítások létrehozásában dolgoztunk együtt, pl. a Pompeji-kiállítás római kori rekonstrukcióinak elkészítésében közreműködtek a hallgatók.
  Másik partnerünk a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája
  (OM: 203052). Az iskola ruhaipari technikus és divat- és stílustervező szakos hallgatóinak bevonása, mint új célcsoport jelentkezik múzeumpedagógiai tevékenységünk során. E hallgatók eddig nem volt közös tevékenységünk, így velük e projekt kapcsán vettük fel a kapcsolatot. Az igazgató és a szakoktató megkeresése eredményt hozott, olyan lelkes partnerekre találtunk, akik a felvetett projekt ismertetése után azonnal biztosította együttműködésükről és ötletekkel, tervekkel álltak elő.

  Partnerként bevonjuk még Tóth Csabánét, aki a most már nem működő Szegedi Divatiskola oktatójaként szintén oktatási céllal gyakran látogatott el hallgatóival a néprajzi textilgyűjteménybe, annak darabjait igen jól ismeri és látja az oktatási felhasználhatóságukat is. Divattervezőként pedig olyan útmutatást adhat mind a textil tervezőknek, mind a ruhákat elkészítő varrónő hallgatóknak, amiből inspirációt is meríthetnek és a kivitelezés során gyakorlati technikai segítséget is kaphatnak.

  Célunk, hogy a két iskola hallgatóival közösen tekintsük át a néprajzi textil gyűjtemény darabjait, először a textilek mintái, létrehozásuk technikája szempontjából, gyűjtsünk motívumokat, vizsgáljuk meg a színvilágot, formai és tartalmi jegyeket. Ez adhat inspirációt a képzőművészeti gimnázium tanulóinak, akik ezek alapján textil terveket készítenek és azokat meg is valósítják.

  A következő lépésben a tervezők és a kivitelezők közösen alakítják ki az elkészítendő ruharekonstrukció és különböző viseleti darabok (kendő, kötény, tarisznya stb.) terveit. A közös tervezés során fontosnak tartjuk a csoportok szoros együttműködését, a kapcsolattartást, kommunikációt, hogy olyan darabok tervei készüljenek el, amik a kivitelezés szempontjából is megfelelőek. Ezután a kivitelezés más a varrónő hallgatók feladata, természetesen a segítők szakmai együttműködésével.

  További partnerként az SZTE Bölcsészettudományi Kar Kurátor specializáció hallgatóival tervezzük még a közös munkát, hiszen az e projekt során készülő tervek, mintadarabok és elkészített rekonstrukciók a folyamat végén egy kiállítás keretében megtekinthetők lesznek. Így a kurátor hallgatók e projekt végig kísérése során tanulmányozhatják egy kiállítás műtárgyainak létrejöttét, és a kiállítás létrehozásában is számítunk aktív munkájukra.

  A projekt célja a felsőfokú hallgatók szempontjából

  Az ELTE Savaria Egyetemi Központjában közel 60 éve képeznek pedagógusokat. Az egyetemen a mintaprojekt tematikájával kapcsolatos kurzust indítunk, ahová elsődlegesen a pedagógus pályát választók közül várjuk a jelentkezőket. Terveink szerint a foglalkozásokon és a záróeseményen résztvevő hallgatók számára alapvető ismeretbővítésre kerül sor a Szombathelyi Képtár gyűjteményeivel, különös tekintettel a textilgyűjteményre. A hallgatók tapasztalatot szerezhetnek a múzeumi gyűjtemények, a múzeumpedagógia beépítéséről a formális oktatásba. Új pedagógiai módszereket láthatnak a kreativitás fejlesztésére, a kooperáció erősítésére, a tárgyalkotó tevékenységre. A hallgatók betekintést nyernek a középfokú szakképzés területére, nyomon követhetik a munkafolyamatokat, megismerhetik a középiskolások képességeit, kompetenciáit, valamint a szakoktatók pedagógiai módszereit. A felsőoktatási intézet és a projektgazda között megvalósuló együttműködés kedvezően hathat a hallgatókra: a projektben való részvétel során újabb, az oktatással innovatív módon összekapcsolható területeket fedezhetnek fel a leendő pedagógusok, s ezek kiváló témái lehetnek szemináriumi és szakdolgozatuknak is. Az egyetem a mintaprojekttel új együttműködési területet próbál ki a múzeummal, amelynek sikere a jövőre nézve további együttműködést eredményezhet.

  A projekt múzeumi komponensének szakmai megvalósítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM-MOKK).

  „A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című, EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt szakmai megvalósítói elkötelezettek az esélyegyenlőség szerepének növelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségének megteremtése mellett.”

  Képek a mintaprojekt nyitórendezvényéről (2017. szeptember 12.):