SZOMBATHELYI KÉPTÁR
 • A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg. Létrehozását egy alapítvány kezdeményezte, melynek utóda ami a mai napig támogatja az itt folyó munkát, rendezvényeket szervez, a könyvtárat, egyes kiállításainkat támogatja. 1995-ig a megyei múzeumi szervezethez tartozott, utána önállóvá lett, 2012-től pedig a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeként működik. A képtár országos gyűjtőkörű múzeum, amely évente 15-20 időszaki kiállításokat rendez és ebben a minőségében a "Kunsthalle" intézménytípushoz sorolható.
  Az épület 2000 négyzetméter kiállítótérrel rendelkezik, amely három, egyenként cca 500 négyzetméteres, nagyobb kiállítóteret jelent, de vannak kisebb kiállítóterek galériák, amelyek kamara jellegű kiállításoknak adhatnak helyet. Jól felszerelt festményrestaurátor műhely, 10.000 kötetes szakkönyvtár és adattár tartozik még az intézményhez. Ezenkívül van még konferencia- és vetítőterem, gyermekfoglalkoztató. A kedvező feltételek miatt számos alkalomból rendeznek nemzetközi fogadásokat, találkozókat.
  Törzsgyűjteményében régebbi (17-19. századi) darabokat is őriz, de a művek többsége, az intézmény jellegét meghatározó alkotások a 20. századi magyar művészetekhez kötődnek. A képtár szakemberei a gyűjtéssel és a kiállításon való bemutatással arra törekednek, hogy a nézők és szakemberek megismerhessék a nemzetközi áramlatokkal lépést tartó művészek munkáit. Ilyen jellegű alkotások reprezentálják a korai magyar avantgárdot (Kassák Lajos és köre) illetve a politikai elnyomás ellenére erőteljesen kibontakozó pop, minimal, koncept artot.
  A képtár részét képezi a kortárs textilgyűjtemény, amelynek 2500 darabból álló anyaga főként a már 1970 óta Szombathelyhez kötődő textilbiennálék nyomán került a múzeumba. Nemzetközi anyagot tartalmaz a miniatűr textilgyűjtemény amely a kiállítók felajánlásaként került a rátpék tulajdonába. A kiállítások szakmai hátterét tudományos kutatómunka biztosítja, amelynek tárgya a régebbi és kortárs magyar művészet és a kortárs nemzetközi művészet.

  Kiállítások

  A Szombathelyi Képtár képzőművészeti gyűjteménye 6000 tételt tartalmaz, 2500 darabból áll a textilgyűjteménye, amely a magyar fal- és tértextil, valamint a magyar és nemzetközi miniatűrtextil jelentős alkotásait reprezentálja. Ha csak a számokat nézzük, akkor világossá válik a kiválasztás felelőssége egy olyan állandó kiállítás szempontjából, amely - még a képtár nagy alapterülete ellenére is - 200-250 darabon nem terjedhet túl.
  A képtár 1985-ös fennállása már többször rendezett állandó kiállítást aminek egyik oka az, hogy a kiállítások nézettsége ellentétben az időszakiakkal 2-3 év után erősen lecsökken.
  Ennek ellenére folyamatos az igény az állandó kiállításra, nem kis részben a szakma részéről és ez arra késztette és készteti a tudományos munkatársakat, hogy a kiállítások újrarendezése alkalmából új koncepcióval lépjenek elő.
  Az új kiállítás figyelembe veszi a gyűjteményt magát, annak kialakulását, kialakulásának okait a különböző politikai, kultúrpolitikai helyzetekben. A vizsgálódás másik rétegét a már említett korábbi állandó kiállítások képezik, és ennek ismeretében keresik a gyűjtés és bemutatás közötti fáziseltolódásokat illetve egybeeséseket. Mindebből kitűnik, hogy a kiállítás tudományos előkészítése, megvalósítása egyfajta önreflexió, amely kikerülhetetlenné teszi, hogy saját magukat is mérlegre tegyék, mennyire voltak tudatosak, mennyiben befolyásolták őket kimondott vagy ki nem mondott elvárások.
  Az időszaki kiállításokon egyéni művészek, csoportok, tendenciák mutatkoznak be, de gyakoriak a tematikus kiállítások. Magyar és külföldi művészek szerepelnek, gyakoriak a több nemzetre kiterjedő kiállítások. Kiállításaik az itteni bemutatók után gyakran indulnak útra más országokban. Ilyen jellegű kiállítások helyszíne volt Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Németországban. Gyakran közvetítünk külföldi kiállításra kortárs művészeket.