2016. 02. 25.
Az I. világháború - kézzelfogható történelem 3.

navigáció » Köszöntjük honlapunkon! » Az I. világháború - kézzelfogható történelem 3.

 • Február 25. csütörtök 17.00 Savaria Múzeum

  Az első világháború – kézzelfogható történelem 3.

  Trauma és erőszak. Pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban

  Előadó: Erős Ferenc, az MTA doktora, professor emeritus, PTE BTK Pszichológiai Intézet

  Az első világháború történeti feldolgozásában, az utóbbi években fontos kutatási témává vált az orvostudomány, ezen belül különösen a pszichiátria szerepe. A hadseregekben működő pszichiáterek fő feladata a háború okozta pszichés megbetegedések, elsősorban a “gránátsokk” vagy “háborús neurózis” diagnózisa és terápiája volt. Előadásomban bemutatom, hogyan, milyen történeti előzmények, elméleti megfontolások és tapasztalatok alapján jött létre a “háborús neurózis” mint diagnosztikus kategória, és hogyan alkalmazták ezt a gyakorlatban, a terápia során. Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer az elektromos kezelés volt, fájdalmas áramütésekkel. Az e módszert alkalmazó orvosok feltételezték, hogy az ilyen ingerek hatására a tünetek rövid időn belül megszűnnek, és a háborús neurózisban szenvedő katona újból alkalmas lesz a frontszolgálatra. A kor uralkodó felfogása szerint az ilyen katona “hisztériás”, szimuláns, gyenge akaratú, “feminin” típusú személyiség, aki “betegségével” másodlagos előnyökre – a szolgálat elkerülésére, járadékra tart igényt. Az elektromos kezelés egyik magyarországi művelője egy fiatal orvos, dr. Gonda Viktor volt, akinek működését levéltári források és fotódokumentumok alapján mutatom be. A megbélyegző felfogással és az elrettentő módszerek alkalmazásával szálltak szembe a pszichoanalitikusok, Ferenczi Sándor és mások, akik Freud nyomán azt hangsúlyozták, hogy a háborús neurózis valódi betegség, amely a fronton és más, korábban elszenvedett lelki traumák következtében alakul ki.  Az előadásban vázolom a Monarchia hadseregében szolgáló Ferenczi tevékenységét és erőfeszítéseit arra, hogy polgárjogot nyerjen a háborús neurózisok humánusabb, pszichoanalitikus irányú terápiája. Előadásomban kitérek arra, hogy a háborús neurózisok problémája volt az 1918 őszén, Budapesten tartott nemzetközi pszichoanalitikus kongresszus témája. Végül szólok arról is, hogy az első világháború tapasztalatai hogyan vezettek a PTSD (poszt-traumatikus stressz-zavar) későbbi diagnosztikai kategóriájának kialakulásához.

   

  Belépőjegy: felnőtteknek 500 Ft, diákoknak 300 Ft