SMIDT MÚZEUM
 • Művészet és életmód a 19. században, különös tekintettel a század első felére

  Harmadik termünkben a 19. század tízes éveitől a huszadik század elejéig terjedő időszak művészetét, életmódját és lakáskultúráját mutatjuk be. A műtárgyak jórészt a biedermeier stílust, a „táblabírák korát” és a romantikát képviselik. A század második feléből a historizmus és a realizmus jegyében készült műalkotások láthatók. 
  A gyűjtemény kiemelkedően értékes műtárgyai közé tartoznak a 19. századi Magyarország legjelentősebb politikusainak, művészeinek személyes tárgyai, relikviái, amelyek a kiállítótér középpontjában, vitrinekben kaptak helyet. Erzsébet királyné ivópoharát és fia, Rudolf trónörökös mayerlingi készletéből származó poharát a terem bejárata melletti, egykorú, biedermeier stílusú vitrinben állítottuk ki. A relikviák között látható Magyarország első miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajosnak a mellénye és dolmánya; gróf Széchenyi István tárgyai: sétapálcája, órája, írótolla, levele. Megtekinthető Deák Ferenc dedikált fényképe és gyámleányának, Vörösmarty Ilonának ajándékozott imakönyve a politikus saját kezű bejegyzésével; valamint ismeretlen személyhez szóló, autográf levele 1859-ből.
  A 19. század legkitűnőbb magyar művészei közé tartozott Liszt Ferenc, Zichy Mihály és Jókai Mór, akiknek személyi emlékei szintén láthatók a kiállításban. A Liszt Ferencnek leánya, Cosima által ajándékozott zsebóra, egy Peter Titz által Bécsben készített harmónium, amelyen Liszt Pozsonyban zenélt. Zichy Mihály festőművész kitüntetései – köztük a Francia Köztársaság Becsületrendje; valamint Jókai Mórnak egyik regényéhez készült saját kezű vázlata.
  A 19. század festészetét a század közepéről származó bútorokkal berendezett szalon galériaszerűen mutatja be. Többek között Munkácsy Mihály „Krisztus Pilátus előtt” című művéhez festett tanulmánykép, Orlai Petrics Soma Petőfi Sándort ábrázoló festménye, Barabás Miklós „Horgászfiú” című portréja, Lotz Károly Ló-tanulmánya kapott itt helyet.
  A festmények és relikviák közti falra gróf Batthyány Lajos felesége, Zichy Antóniát és Petőfi Sándort ábrázoló metszeteket; Liszt Ferenc, Deák Ferenc és Jókai Mór dedikált fényképeit illesztettük.
  A galériával szemközti sarokban a 19. század neves festőjének, Sterio Károlynak műtermét rendeztük be a művész festőállványával, székével és asztalával, valamint mintegy 40 akvarelljével és néhány olajfestményével.
  A két enteriőr részeként elhelyezett vitrinekben viselettörténeti emlékeket állnak: férfi díszmagyarok, jurátus kabát a 19. század közepéről, valamint női öltözék (menyasszonyi ruha, báli ruha, gyászruha).
  A mindennapi életet, a polgári otthonok hangulatát egykorú bútorokkal, képórákkal, a terem leghosszabb fala mentén külön „nőies” illetve „férfias” vitrinekben elhelyezett viseleti kellékekkel, ékszerekkel, dísztárgyakkal idézzük fel. A női világot legyezőfal, a férfit pipatórium szimbolizálja.

  A látogatók számára felölthető férfi díszmagyart, női blúzt a 19. század végéről, biedermeier kislányruhát és kisfiú mentét, valamint fényképezkedési lehetőséget kínálunk.