2014. 09. 18.
Élenjáró elöljárók

navigáció » Köszöntjük honlapunkon! » Élenjáró elöljárók

 • ÉLENJÁRÓ ELÖLJÁRÓK 

  Szombathely neves városvezetői a kezdetektől a 20. századig
  Az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete támogatásával

  Előadássorozat a Savaria Múzeumban

  Szombathely, Kisfaludy Sándor u. 9.

  Szeptember 18. csütörtök 17.00

  Hivatalviselés Rómában és a tartomány városaiban

          Csapláros Andrea régész, ókortörténész

  A római jog meghatározó szerepet játszott az európai jogrendszer kialakulásában. A világ egyik legnagyobb birodalmának városaiban alkalmazott egységes jogrendszer a közös szellemiség kialakulását is segítette az ókorban.

  Savaria városi elöljárói

          Sosztarits Ottó régész

  Savaria gazdag régészeti leletanyagában különleges helyet foglalnak el az egykori városi igazgatásra vonatkozó epigráfiai emlékek. A vallási- és építési feliratok adatai alapján megismerhetjük az egykori római város szinte teljes adminisztrációját, a hivatalokat betöltő emberek nevét, származását, előmenetelét, bepillantva ezáltal a város életének rendkívül fontos szeletébe.  

   

  Október 2. csütörtök 17.00

  Kinek mit köszönhet a város? A város középkori földesurai

          Dr. Kiss Gábor régész, történész

  Szombathely város történetével kapcsolatban kevés szó esik a annak egykori földesurairól, a győri püspökökről, akik az 1200 körüli időktől egészen 1777-ig birtokolták a települést. Bár az 1407-től szabadalomlevéllel rendelkező mezőváros lakossága többször is nézeteltérésbe került velük, a település fejlődésére gyakorolt hatásuk még is elvitathatatlan. Ezek közül a mára elfeledett püspökök közül több is feltétlenül megérdemli a bemutatást. Főként azokat érdemes azonban kiemelni, akikről a legutolsó várostörténet is legfeljebb csak rövid említést tesz!

  „Mi, Szombathely város bírája, hegymestere és esküdtjei”. Szombathely elöljárói a középkorban

            Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész - muzeológus

  Annak ellenére, hogy Szombathely a középkorban egyházi mezőváros volt, jelentős kiváltságokkal és széleskörű önkormányzatisággal rendelkezett, amelynek legszebb emlékei a város pecsétje alatt kiállított oklevelek.

   

  Október 9. csütörtök 17.00

  Pálya- és városképek. Szombathely polgármestereinek politikai portréi, 1872‒1914

          Varga Eleonóra történész

  A  dualizmus közel öt évtizede alatt a polgármesteri székben egymást követő Bárdossy István,  Grimm Károly, Varasdy Károly, Szabó Ernő, Török Sándor, Éhen Gyula és Brenner Tóbiás életútja és szerepe a várospolitika alakításában és a város fejlesztésében.

  Háborúk és béke. Polgármesterek a két világháború közti Szombathelyen

           Kelbert Krisztina történész - muzeológus

  A dualizmus időszakában modernizálódó Szombathely dinamikus fejlődését az első világháború és az azt kísérő gazdasági recesszió új pályára kényszerítette. A háborús idők és az azt követő forradalmak erőskezű városvezetést kívántak. A béke és a konszolidáció bekövetkeztével, az 1920-as, 1930-as években ugyanakkor lehetőség nyílt egy újabb fejlődési periódusra. Az intenzitás ugyan lassúbb volt a dualizmuskori fellendülésnél, de a megfontolt városvezetésnek köszönhetően számos pozitívumot tudott felmutatni a vasi megyeszékhely a két világháború közti időszakban is. Előadásomban különösképp Kiskos István és Ujváry Ede polgármesterségének eredményeit veszi górcső alá az előadás. Ugyanakkor a második világháborúban kényszerpályán mozgó városvezetés munkájának néhány szegmensébe is bepillantást kapunk. 

  A programok ingyenesen látogathatók.