2013. október 11.
Germán temető kincseinek restaurálása I.

navigáció » Műtárgyvédelem » Germán temető kincseinek restaurálása I.

  • Az idei év egyik legnagyszerűbb restaurálási munkájáról indít sorozatot az Állományvédelmi és Restaurátor Osztály. Leletekben gazdag temető került elő, amely anyagának megóvása, helyreállítása prioritást kapott az egyéb tervezett műtárgyvédelmi feladatok mellett. 

    2013 nyarán Szeleste határában Vas megye első V-VI. századi germán temetőjét tárták fel a szakemberek. A 2 lelőhelyen végzett ásatásokat Pap Ildikó Katalin régész irányította. A nagy sírszámú, 112 síros soros elrendezésű temető sírjainak négyötödét még a népvándorlás korában kirabolták, ennek ellenére számos nívós, nemesfémből készült ékszert, fegyvert és edényt sikerült megmenteni. A legszebb leletek az ezüstből vagy aranyozott ezüstből készült kőberakásos ruhakapcsoló tűk, az ún. fibulák, amelyek között S alakú, korong alakú és ún. kengyelfibulák is vannak. A halottakat koporsóba helyezve, szépen felöltöztetve, agyagedényekben elhelyezett étellel, a nőket felékszerezve, a férfiakat fegyvereikkel együtt bocsátották túlvilági útjukra.

    A temető anyagának restaurálása jelenleg folyamatban van. Az előkerült kerámia, üveg és csont tárgyak állapota rendkívül eltérő. Vannak nagyon rossz megtartású, málló darabok és vannak jó megtartású ép tárgyak is.  A fémek restaurálásában a nehézséget elsősorban az előkerült mennyiség jelenti. A restaurálással kapcsolatos megoldásokat, eredményeket egy sorozat formájában indítjuk útjára. Előzetesen néhány fotó segítségével érzékeltetni szeretnénk az eddig elvégzett munka sokrétűségét.

    Restaurátorok: Kiss Ernő Csaba, Kusztor Gergely, Ferencz Eszter