SMIDT MÚZEUM

Smidt Lajos doktor „Hadikiállításában” a magyar történelem egyes fejezetei bontakoznak ki előttünk: a középkori kardok után a kuruc kort, majd az 1848/49-es szabadságharcot és az első világháborút idézik a műtárgyak.

A szabadságharc emlékei között láthatjuk Kossuth Hírlapját 1848-ból korabeli kokárdával, a Nemzeti Dal Pozsonyban nyomtatott egyik első példányát, a Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomóját. Neves  személyiségekhez kötődő műtárgyak:  Aulich Lajos tábornok pohara, Lenkey János honvéd tábornok tarsolya, Balassa János orvosprofesszor ezüst díszkardja, és Guyon Richárd honvéd tábornok kókuszdió kulacsa. A viselettörténeti emlékek közt külön figyelmet érdemel Bátori Schulcz Bódog honvéd ezredes csuklyás köpenye, tarsolya és kardja. A szabadságharc leverését követő megtorlás időszakát rendőrbot, pisztoly, börtönemlékek idézik. Itt látható öt bitófatöredék, az Aradon kivégzett honvédtábornokok akasztófájának darabjai, valamint a szabadságharcban résztvevő Laky Demeter (1818–1902) premontrei szerzetes, tanár emlékei.
A kutatósarok fiókjaiban katonai kitüntetések hívják felfedezésre a látogatót. Felette a tablón sapkajelvények rendszerezett kompozíciója szemlélhető.

Az I. világháború időszakának bemutatásánál Ferenc Ferdinánd trónörökösnek a szarajevói merénylet áldozatának festménye Felix Ehrlich alkotásában tekinthető meg.  Fülhallgatón Ferenc József császár és király beszéde 1915-ből és kürtjelek hallgathatóak meg. A hangzópont mellett propagandisztikus céllal készült emléktárgyak – poharak, szobrok, vázák, perselyek – sorakoznak. A 83. gyalogezred emlékei, az ezredkürt, a nemzeti zászló közvetlenül helytörténeti vonatkozásúak. Szombathely piacterén, a mai Főtéren a 83. gyalogezred búcsúztatásán készült eredeti fényképfelvétel még lelkes arcokat mutat.  Az ezred harcai során megörökített életképek, harcállások, objektumok közül az interaktív képnézegetőn látható egy 32 darabos diapozitív válogatás, amely az oroszországi és az olasz hadszíntér eseményeibe is bepillantást enged. A katonák hétköznapjait bemutató tárgyak Osztrák-magyar és orosz puskák, hadfelszerelési tárgyak, drótvágó olló, gyalogsági ásó, tölténytáska és a borjú mellett megtalálhatjuk a hegyi harcokban nélkülözhetetlen jégvasakat is. Az időzítőgyújtós kézigránátot a labirintusszerű lövészárkok körüli harcokban, de nyílt terepen is használták.

A lőfegyverek közül a 19. század végi önvédelmi pisztolyok gyűjteménye számottevő. Az díszes kivitelben készült pisztolyok alatti kihúzható fiókokban katonai kiegészítők láthatók.