2016. szeptember 8.
Kelta harcos sírleletei

navigáció » Műtárgyvédelem » Kelta harcos sírleletei

 • 2012-ben az M86-os autóút megelőző feltárása során több történelmi korszak és többféle etnikum nyomait is felfedezték. Hegyfalu határában található 9. lelőhelyen kelta népcsoport négyszögletes árokkeretes sírokból álló temetőjére bukkantak a régészek.

  Restaurálásakor a legnagyobb problémát a tárgyak rendkívül gyenge állapota jelentette. A kerámiák rossz megtartása és a fémek esetében az előrehaladott korróziós folyamatok nagyon megnehezítették és jelentősen lassították a helyreállítást. Jelen írás témájául szolgáló, 2013 májusában felszínre került 35–45 éves férfi sírját számos melléklettel látták el. Az edénytöredékek mellett, több vas alapú tárgy is előkerült. Egy fibula, egy lándzsahegy a hozzá tartozó lándzsavéggel, egy kard, valamint egy nagyobb méretű (körülbelül 5cm átmérőjű fejjel) szegecs.

  A sírban talált kerámiatöredékek meglehetősen rossz állapotban voltak. A restaurálás során nem lehetett teljes edényeket összeépíteni. Egy nagyobb méretű urna peremrészét lehetett csak helyreállítani. A válogatáskor kiderült, hogy a töredékek között egy barna színű tál darabjai is vannak, de a sok hiány miatt ezeket sem lehetett összeépíteni.

  A vas alapú tárgyak nagyon kevés fémmaggal rendelkeznek. Szerencsésnek mondható, hogy előkerülési állapotukban rögzítve kerültek a restaurátorműhelybe, majd ott történt a kibontásuk. Az értelmezhető formákat a korrózió őrizte meg, ezért a földes felületi szennyeződések eltávolítása után, kizárólag mechanikus beavatkozásokat lehetett elvégezni rajtuk. Restaurálás közben a vastárgyakat folyamatos epoxigyantás ragasztással és szilárdítással lehetett egyben tartani. A kardhüvely torkolat felőli részén sikerült nyomokban mintát felfedezni. Sajnos a tárgy állapota nem tette lehetővé, hogy teljes egészében láthatóvá váljon a díszítés.

  A bővebb, teljes cikk a soron következő, jelenleg előkészület alatt álló, Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítője, 38. számában lesz olvasható.

  Restaurátorok: Ferencz Eszter, Kusztor Gergely

  Régész: Hornok Péter