SMIDT MÚZEUM

A pénzgyűjteményben érmék és papírpénzek láthatók az ókortól a 19. század végéig. Görög városállamok, római köztársasági és császárkori pénzek között felfedezhetjük Julius Caesar, Galba, Otho, Vitellius és Theodosius császár érmeit. Ezt követik az Árpád házi királyok kisebb ezüst pénzei, köztük I. István király dénárja, bécsi dénárok az 1200-as évekből. A Habsburg uralkodók szép tallérjai és kisebb pénzei, koronázási érmék idézik a későbbi századokat.
A papírpénzekből kiemelkedően szép példányok a francia forradalom assignatái, a Kossuth bankók, közülük érdekesség az 1852-ben, New York-ban kiadott 50 dolláros papírpénz, melyen Kossuth Lajos saját kezű aláírása szerepel. Különlegesek még az észak-amerikai polgárháború, valamint az első világháború utáni évekből származó, ún. szükségpénzek.