2013. május 24.
Római üvegek Sárvárról

navigáció » Műtárgyvédelem » Római üvegek Sárvárról

  • Az üvegek restaurálása mindig izgalmas dolog. Sok esetben szilánkos állapotból kell újra építeni a formákat. Különösen az ásatások során feltárt daraboknál lehet látványos eredményeket elérni.

    A 88-as főút Sárvárt elkerülő szakaszának megelőző feltárására 2004-2005-ben történt (ásatásvezető: Dr. Kiss Péter). A 4. lelőhelyen 120 római kori, többségében hamvasztásos sír, valamint a Savariát Arrabonával összekötő út 300 méteres szakaszának feltárását végezték el a szakemberek. A temetőből előkerült üvegek a korszakra jellemzően, kékes-zöld színűek.  Formakialakításuk fúvással történt. Vannak közöttük nagyon igényes, finom kidolgozású tárgyak, jó minőségű üvegalapból, és vannak elnagyolt formájú, gáz-, és szennyeződés zárványokkal telített rossz minőségűek. A talaj minőségétől függően igen nagy különbség volt az agyagos, kavicsos rétegből és a homokos feltöltésből előkerült anyag között. Az agyagos rétegben lévő tárgyakra az eróziós folyamatok koncentráltabban hatottak, nagyobb károsodások alakultak ki. A legnagyobb problémát a föld rájuk nehezedő súlya jelentette, mert nagy részük igen törött állapotban került elő, ezek restaurálása, - tisztítása, újra felépítése - időigényes feladatnak bizonyult.

     A feltárási állapotban bekerült üvegeket első lépésben le kellett bontani a földlabdáról. Több lépcsős nedves tisztítási eljárás során a felületről, elsősorban karbonátos jellegű lerakódások eltávolítása történt meg. A megtisztított töredékek először szárazon, ideiglenes megerősítéssel lettek összeépítve. A ragasztógyanta becsorgatása és megszilárdulása után nyerték el a tárgyak végleges stabilitásukat. Kiegészítés nem készült azon üvegek esetében, ahol hiányok voltak, mert szerkezetileg a tárgyak biztonságosan kezelhetőek, látványban egységes képet alkotnak, így nem volt elengedhetetlen a pótlások elkészítése. Néhány tárgy esetében az összeépítés lehetetlen volt, a mállott törésfelületek és nagyfokú hiányok miatt. Ilyen esetekben egyedi tároló forma kialakítása után kerültek dobozokba a megmaradt töredékek. Jelenleg a tárgyak a Vasi Látványtárban vannak elhelyezve.

     

    Restaurátor: Ferencz Eszter