Vas megye természettudósainak arcképcsarnoka

navigáció » Köszöntjük honlapunkon! » Vas megye természettudósainak arcképcsarnoka

 • VAS MEGYE TERMÉSZETTUDÓSAINAK ARCKÉPCSARNOKA

  Simon Gyula plexikarcai és vándorkiállításai

  A Savaria Múzeum Természettudományi Osztálya gyűjteményének részét képező tudománytörténeti arcképsorozatot az osztály akkori vezetője, Horváth Ernő (1929–1990) kezdeményezte 1983-ban. Az 1920-ban született – hadifogolyként a Gulágot is megjárt – szombathelyi Simon Gyula eredeti fejlesztésű plexikarc-technikával készült ábrázolásaiból álló Arcképcsarnok a Vas megyéhez életük és/vagy munkásságuk révén kapcsolódó, a megye élő és élettelen természeti értékeinek megismerésében jeleskedő egykori botanikusok, zoológusok, geológusok, fizikusok, csillagászok, orvos-tudósok körét foglalja egységes megjelenésű sorozatba. Az akkor még jóval kevesebb arcképből álló kollekció időszaki kiállításként 1988-ban az MMIK-ban, 1989-ben pedig a Savaria Múzeumban szerepelt, majd Kovács László professzor jóvoltából 1990 és 2010 között a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán állandósult. Horváth Ernő halála után a nemes ügyet Szabó T. Attila professzor is felkarolta, s az anyagot – Simon Gyulával közösen tovább bővítve – 1991-ben nyomtatásban is kiadta. Negyedszázad múltán e sorok írója elérkezettnek látta az időt a közfigyelem újbóli ráirányítására. 2010-ben az Arcképcsarnokot – amelynek szövegeit Horváth Ernő, Szabó T. Attila és Balogh Lajos írták – múzeumunk és az NymE SEK TtK támogatásával felújítottuk és Simon Gyula közreműködésével további plexikarc-portrékkal egészítettük ki. A Balogh Lajos rendezésében 2010. tavaszán vándorkiállításként útjára indított Arcképcsarnok azóta az alábbi településeken is bemutatásra került: 2010: Szombathely, Sárvár, 2011: Körmend, Szombathely (EMAPi-világkonferencia), Kőszeg, 2012: Németújvár (Őrvidék, Ausztria), 2013: Vasvár, Csepreg, 2014: Szentgotthárd, Celldömölk, 2015: Répcelak, Jánosháza, Lendva (Muravidék, Szlovénia), Őriszentpéter. Anyagi forrás függvényében újbóli nyomdai megjelentetését is tervezzük, legfőképpen annak érdekében, hogy a kiadványból Vas megye és az említett kistérségek iskoláiba juttathassunk majd egy-egy példányt. Úgy gondoljuk, ez elősegítheti, hogy a diákok maradandó benyomásokat rögzíthessenek szűkebb pátriájuk tudós elődeiről, amely beíródó élményként jótékony hatással lehet természettudományos, illetve honismereti érdeklődésük kedvező alakulására, hazafias, lokálpatrióta érzületük erősödésére.

  (További részletek: Horváth Ernő, Vasi Honismereti Közlemények 1989/2; Szabó T. Attila, BioTár 8, 1991; Balogh Lajos, Vasi Szemle 2010/4, http://dl.dropbox.com/u/88989820/BaloghL_Kronika_2010_VSzle.pdf.)

   

  Szombathely, 2015. december 6.

  Balogh Lajos

   

  A fényképen:

  Simon Gyula a németújvári kiállításmegnyitó szereplőinek gyűrűjében, 2012. július 13-án (fénykép: Bellák Róbert)