SAVARIA - Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Múzeumi programok - 2022. október

MÚZEUMI PROGRAMOK – 2022. október
Október 2-4. (vasárnap-kedd) 8.00-16.00
SZOMBATHELY FŐ TÉR
„Átröpűlök hosszában hazámon”
Vándorkiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából
a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása
2022. október 2-án, vasárnap Szombathelyre érkezik a Petőfi Irodalmi Múzeum új vándorkiállítása, amely a Petőfi Sándor-emlékév alkalmából jött létre. A múzeum-busz 2023 augusztusáig több mint 200 helyszínt látogat meg. Az utazókiállítás kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz juttassa el élményszerűen Petőfi Sándor életművét és mutassa be életútját. A tárlat a haladás, sebesség, út, utazás fogalmaiból indul ki, és az aktuális kutatásokra alapozva, egyedi megközelítésből mutatja be Petőfi személyiségét, munkásságának ismert darabjait.
 
A busz Szombathelyen, a Fő téren tekinthető meg, ingyenesen:
2022. október 2-án (vasárnap) 8.00–16.00 – egyéni látogatóknak
2022. október 3-án (hétfőn) 8.00–16.00 – óvodai és iskolai csoportoknak (BETELT)
2022. október 4-én (kedden) 8.00 –16.00 – óvodai és iskolai csoportoknak (BETELT)
 
Október 4-5. 9.00-15.00
VASI SKANZEN
Állatok világnapja; Magyar népmese napja
Állatok világnapja
Az idei Állatok világnapja és a Magyar népmese napján választott témánk a „születés”. Tudjátok miért? Idén bővült az állatállomány a Vasi Skanzenben, szinte minden felnőtt állatlakó utódot, utódokat hozott a világra. Sári szamárnál megszületett Alma, a kis csacsi, a rackajuhoknál egy tucat bárányka, a nyulaknál több alom nyúlfi. Az elmúlt pár hónap alatt a kicsi állatok megnőttek, Alma új családhoz került, a bárányok akkorák, mint a szüleik, egyedül a szapora nyulaknál vannak újra „gyerekek”. Az állomásokon különböző játékok, foglalkozások várnak rátok, sokféle izgalmas tárggyal és persze csodás állatokkal találkozhattok.
Állomások:
 1. Érzékenyítő foglalkozás vakvezető kutyák közreműködésével
 2. 1+1=21? Matek a nyulaknál és nyuszi-simogató jó idő esetén
 3. Milyen állatok születnek tojásból? - kézműves foglalkozás a takácsműhelyben
 4. Cserepeken utazók – kerámia és állatábrázolás
 5. Tudod-e? - anya és kicsinye párosító memóriajáték a Haranglábnál
 6. Tejudvar: tejfeldolgozás a fejéstől a késztermékig – a Vépi Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium diákjainak bemutatója a híd utáni első háznál
 7. A népi TEJFELdolgozás eszközei
 8. Csitt, kicsit! – mese-percek
 9. A népi halászat és eszközei régen
 10. A falusi állattartásról – korabeli fotók felhasználásával
 11. A méhek születése, mézkóstoló – Dolgos Anikó méhésszel
 12. Pici-nagy, sima-foltos – tojásbörze
 13. A 9 magyar kutyafajta története
A program előzetes regisztrációval látogatható! Információ: Balaicz-Varga Nárcisz, 20 226 0595
 
Belépő:
Bölcsődés, pedagógus: ingyenes
Óvodás, iskolás: 500 Ft/fő
Hozzátartozó, kísérő: 600 Ft/fő
 
 
Október 8. (szombat) 14.00
SMIDT MÚZEUM – J. P. I. ROMKERT
Fiatal hársfák árnyékában. Szily püspök egykori kertjei
Ingyenes tárlatvezetés
Fiatal hársfák árnyékában. Szily püspök egykori kertjei 
Ma már csak egyetlen egy áll azon közel 80 hársfa közül, amelyeket Szily János, az első szombathelyi püspök elgondolása szerint ültettek. E fák hajdan annak az általa 1780-ban alapított összefüggő nagy püspökkertnek voltak elemei, amely az újonnan felépült püspökvártól egészen a hajdani Kaczmarski-kertészetig, azaz a mai Ady térig és Petőfi Sándor utcáig húzódott. Az első szombathelyi püspök ugyanis a kialakuló egyházi központ környezetére is rendkívül nagy gondot fordított.
Ezen alkalommal egy ebből az évből fennmaradt tervrajz, egyéb mérnöki felmérések és egy páratlan fénykép adatai alapján rekonstruált térképünk segítségével járjuk végig és idézzük fel a barokk palotához csatlakozó park egyes részeit: a sala terrenából nyíló és az utcától magas fallal elválasztott, geometrikus elrendezésű francia kertet, továbbá a romantikus angol kertet, annak kanyargós útjai mellett álló „antik” szobraival és dombon álló filagóriájával. Sétánk végén pedig megérkezünk a Savaria letűnt dicsőségét hirdető, római sírépítményre hasonlító kerekvár romjaihoz.
A sétát vezeti: dr. Kiss Gábor régész
Találkozó: 14 órakor a Smidt Múzeumban
 
Október 9. (vasárnap) 15.00
VASI SKANZEN
Jancsikörte, vízitök – Növényi sokféleség a Vasi Múzeumfaluban
Ingyenes tárlatvezetés
Növényi sokféleség a Vasi Múzeumfaluban
A Vasi Skanzen növényi környezete (a Beythe-kert) a 2010-es évtizedben megújult. Bővült a vasi tájra jellemző erdei fák és cserjék köre, a malomágban tündérrózsa virít és vízitök terem. Helyet kaptak szőlő- (Márton-hegy) és gyümölcs- (Csemete-iskola) tájfajták, amik a növényvilág tekintetében is igyekeznek megjeleníteni azt a törekvést, amellyel a néprajzi szakterület őrzi a régi vasi falusi világ népeinek, műveltségének gazdag sokféleségét, változatos építészeti, tárgyi örökségét. A Szombathely zöld szívében tett sétán megemlékezünk a névadó Beythe Istvánról, Batthyány Boldizsár németújvári humanista műveltségű főúr protestáns prédikátoráról is, akik a 16. század végén Carolus Clusius világhírű németalföldi tudós magyar munkatársai voltak Pannónia növényvilágának első tudományos feltárásában, a népi növény- és gombanevek összegyűjtésében.
Tárlatvezető: dr. Balogh Lajos botanikus
 
Október 15. (szombat) 15.00
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
TeTT - Symposion ’69, ’70
Kiállításmegnyitó
TeTT - Symposion ’69, ’70
Schrammel Imre keramikusművész 1969-ben hozta létre az első magyar kerámia szimpóziumot Siklóson, amely 1970-ben vált nemzetközivé. Ezen az első két szimpóziumon készült magyar munkákkal, fotókkal és dokumentumokkal emlékezünk meg a magyar iparművészetben jelentős változást hozó alkotótelepre. A kiállított műtárgyak, fotók és dokumentumok a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből származnak.
A kiállítás a Savaria MHV Múzeum TeTT-sorozatának része, amelynek középpontjában az 1968–1975-ös évek hazai kultúrpolitikája, a „3T” (tiltott, tűrt, támogatott) időszaka áll.
A kiállítás létrehozását támogatta a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma és a Janus Pannonius Múzeum.
NKA logóMagyar Géniusz logó MVMSZ logó Janus Pannonius Múzeum logója     
https://nka.hu/

 
Október 20. (csütörtök) 16.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
TeTT – Velem 1975–1983
Kiállításmegnyitó
TeTT – Velem 1975–1983
„Akkoriban még a művészeknek is a pártközpont mondta meg, mit lehet tenni, és mit nem, ezért egyedülállóan sikernek számított az, hogy az avantgarde textil művészeti törekvéseinek intézményi háttér nyújtott keretet. A művészek élcsapata mögé olyan lelkes művészetpártolók álltak, mint dr. Gonda György, Vas megyei tanácselnök és két megyei múzeumigazgató, előbb dr. Szentléleky Tihamér majd dr. Bándi Gábor, valamint Mihály Mária és Fitz Péter művészettörténészek. Ezzel egy múzeum, mint intézmény vállalta a szervező, gyűjtő munkát és a publikációt is, a textilbiennálék stabil hátterét. Mindez talán azért volt lehetséges, mert az akkori pártpolitika elsősorban a fő művészeti ágakat (festészet, szobrászat) tartotta ellenőrzése alatt, nem számítva az iparművészet textil ága felől lehetséges kitörésre. Akaratlanul egy politikai szempontból ártalmatlannak látszó, használati műfajt támogatott, eleinte nem figyelve túlságosan a támogatottak tevékenységére. Így kerülhetett sor a Velemi Művésztelep létrejöttére is.” (Kelecsényi Csilla)
A kiállítás a Velemi Textilművészeti Alkotóműhely művészeit és itt született munkáit mutatja be.
 
A kiállítás a Savaria MHV Múzeum TeTT-sorozatának része, amelynek középpontjában az 1968–1975-ös évek hazai kultúrpolitikája, a „3T” (tiltott, tűrt, támogatott) időszaka áll.
A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.
NKA logó
 
Október 22. (szombat) 10.30
SAVARIA MÚZEUM
Savaria városa Szent Márton korában
Ingyenes tárlatvezetés
Savaria városa Szent Márton korában
Szent Márton ünnepe előtt nem sokkal a 4. század eleji Savariában teszünk egy – virtuális – sétát, a Savaria Múzeum – helyenként kiemelkedő jelentőségű – régészeti leleteinek segítségével. A 4. század elején, 303. június 4-én vértanúhalált halt sisciai püspök, Quirinus szenvedéstörténete, és a 4. század harmadik negyedét lezáró, - Ammianus Marcellinus tudósításából ismert - I. Valantinianus császár látogatásáról szóló beszámoló lesz a vezetőnk. Történeti és régészeti források segítségével kíséreljük meg felvázolni azt a városképet, mely az ifjú Martinus életének „kulisszáit” adta.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
Október 22. (szombat) 15.30
ISEUM SAVARIENSE
Kultuszok összeolvadása – A szentélyen megjelenő római istenek szimbólumai
Ingyenes tárlatvezetés
 A szentélyen megjelenő római istenek szimbólumai
Az Isis-szentély udvarán, 1955 őszén elsőként előkerült kőfaragvány egy hatalmas, szőlőinda-motívummal díszített márvány architráv (gerenda) volt. Az építőelem előlapján egy a Dionüszosz-kultuszhoz kapcsolódó ábrázolás látható: egy borvegyítő edényből kinövő, burjánzó szőlőinda. A tárlatvezetés során „körüljárjuk” azt a kérdést, hogy miért jelenik meg a savariai és a pompeji Iseumokban központi helyen a bor és a mámor istenének alakja, illetve a hozzá kapcsolódó szimbólumok. A vezetésen szó esik a szentély homlokzatán egymás mellett megjelenő további istenségekről is, melyek a római korban összeolvadó vallási kultuszok bizonyítékai.
Tárlatvezető: Hódi Attila segédmuzeológus
 
 
Október 29. (szombat) 14.00
SMIDT MÚZEUM
Smidt? Snitt!
Ingyenes tárlatvezetés
Smidt? Snitt!
Rendhagyó tárlatvezetéssel búcsúzik a kényszerű téli bezárás előtt a Smidt Múzeum. A két tárlatvezető a múzeum kiállításában, a tárgyak kevésbé ismert hátteréről és különleges történeteiről mesél a látogatóknak. Emellett meglepetésként a raktár mélyéből olyan, nagyértékű, országos jelentőségű tárgyak bemutatására is sor kerül, melyeket eddig nem láthattak a vendégek. A Smidt Múzeum Szombathely egyik éke, ennek szellemében búcsúzunk látogatóinktól, remélve a minél előbbi újabb találkozást.
Tárlatvezetők: dr. Hollerné Mecséri Annamária, történész, intézményvezető és Tangl Balázs, történész
 
 
2022. október 23-án a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményei ZÁRVA tartanak!

A programváltozás jogát fenntartjuk!
 
 

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Elengedhetetlen
Statisztikai és marketing
Kiválasztás engedélyezése Összes engedélyezése