Múzeumi programok - 2023. október

MÚZEUMI PROGRAMOK – 2023. október
 
Október 3-4-5. (kedd, szerda, csütörtök) 9.00-15.00
VASI SKANZEN
Állatok világnapja/magyar népmese napja

Témánk: az életadó élelmek.
A programra előzetes jelentkezés alapján érkeznek az óvodai és iskolai csoportok.
 
Október 5. (csütörtök) 16.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
A 8AK+ művészcsoport kiállítása
Kiállításmegnyitó

A 8AK csoport a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) Interdiszciplináris 
Szakosztálya tagjaiból 2019-ben jött létre egy közös kiállításra. A csoport tagjainak többségét olyan képzőművészek alkotják, akik több művészeti ágban, azaz festőként, szobrászként, iparművészként vagy éppen építészként is alkotnak. A 8AK elnevezés tiszteletadás a XX. század elején fellépő (1909-1911), - hazánkban a képzőművészet megújítását képviselő - művészcsoport előtt, valamint az egykori újító hagyomány felvállalása a mai kortárs képzőművészetben. Ha szeretnénk besorolni a csoport tagjainak munkásságát a jelenkori művészeti áramlatok közé talán a neoavantgárd lenne a leghelyesebb megnevezés. A 8AK+ az újabb elnevezés, ami arra utal, hogy a nyolc alapítón túl meghívott művészek is szerepelnek a tárlatokon. Közülük már néhányan véglegesen csatlakoztak a csoporthoz. Kapcsolódási pontjuk az elköteleződés a kortárs magyar képzőművészet geometrikus hagyományokat is ápoló és megújító irányába. A tagok közül többen Munkácsy Mihály-díjasok, illetve művészeti akadémiák rendes tagjai.
A csoport az eddigi budapesti tárlatokon túlmenően a vidéki galériákban, képtárakban való bemutatkozást is fontosnak tartja: A vándorkiállítás ezúttal Ajkáról érkezik Szombathelyre.
Kiállító művészek: Barabás Márton, Dévényi János, Ézsiás István, Jarmeczky István, Kelle Antal, Kéri Mihály, Koppány Attila, Mengyán András, Nemcsics Ákos, Németh GézaOktóber 8. (vasárnap) 15.00
SAVARIA MÚZEUM
A császárkultusz emlékei a római kőtárban
Ingyenes tárlatvezetés

Savaria jelentőségét Pannonia tartomány történetében részben a település „vallási", „szakrális" volta adta. A város - colonia rangjából adódóan - alapításától kezdve az új tartomány „romanizációs központja" volt. Azaz itt létesültek először a hivatalos (és nem hivatalos), római vallás intézményei és az ahhoz tartozó testületek, a nekik helyet adó épületek, templomok.
Az Augustus által megújított, capitoliumi és egyéb köztársaság kori istenek kultusza mellett, a császártisztelet céljaira kialakított kultusz terület is a provincia „spirituális" székhelyén, annak tőszomszédságában kapott helyet.
Az Ara Augusta Provinciae Pannoniae a tartomány civil önkormányzati képviselői által a császár jólétéért folytatott rituális cselekmények helyszíne volt.
Hogy mit is jelentett ez, és mi volt a jelentősége, kiderül a tárlatvezetésen, amelyen a múzeum gyűjteményében fellelhető tárgyak segítségével összegezzük, ami erről tudható.
Tárlatvezető: Varga Péter

Október 12. (csütörtök) 16.30
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
A női test himnusza. Schrammel Imre keramikusművész nőalakjai az életmű-kiállításban
Ingyenes tárlatvezetés a "Rózsaszín október" program keretében

Porcelán, kőcserép, drapériában és meztelenül, egyedül, barátnőkkel, a férfivel, a fiatal és az idősödő test szépsége, fájdalma, öröme és gyötrelme jelenik meg Schrammel Imre nő figuráiban. Minden alakja egy történetet mesél el a nőről, az agyagról, amiből született és amibe visszatér. 
A tárlatvezetésen a formai változásokat, a különböző felületek által létrejött karaktereket tekintjük át a „Drapériás figurák”, a „Minótaurosz”, a „Herendi porcelánfigurák”, az „Épületelemek” és a „Torzók” sorozatból.
Tárlatvezető: Czenki Zsuzsanna esztéta, általános igazgatóhelyettes


Október 14. (szombat) 14.00
SMIDT MÚZEUM
A gyerekjátékok története a Smidt Múzeum műtárgyain keresztül
Ingyenes előadás

A játékok szeretete az ember természetének része, nemcsak a gyermekkorban, felnőttként is velünk marad. A gyermekjátékok története az őskortól kezdve egészen napjainkig végigkísérték az emberiség történetét. Míg őseink évezredekkel ezelőtt egyszerű, kövekből, csontokból készült figurákkal játszottak, napjainkban már telefonos, számítógépes játékokkal kötik le magukat a gyermekek. Ismerkedjenek meg Smidt Lajos egykori játékaival, kukkantsanak be egy csodás babaházba, és merüljenek el a számtalan rejtélyes gyermekjáték világában!
Előadó: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető


Október 14. (szombat) 16.00
J. P. I. ROMKERT
Különös háború a Romkertben. Szokatlan betolakodók a Püspökkertben
Ingyenes vezetés

A dunántúli Mártonvásár püspöki kertjének fő ékessége az a hatalmas üvegház, melyben Szenczi Miklós püspök egzotikus növényeit tartotta. Itt jelentek meg váratlanul azok az idegen betolakodók, amelyek aztán megtámadták a város mit sem sejtő lakóit, kétségbeejtő helyzetbe sodorva az egész települést. Ebben a kertben vívták meg annak a különös háborúnak az első csatáit, amelynek nincsen párja a világtörténelemben. Ezek nyomába eredünk ezen alkalommal.
Tárlatvezető: dr. Kiss Gábor

Október 18. (szerda) 17.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
TeTT – Megtört progresszió az építészetben
Kerekasztal-beszélgetés

1975-ben államhatalmi szóval leállították a paksi kísérleti lakótelep építését, amely az egyik első nagyszabású lehetőség volt arra, hogy az organikus építészet megjelenhessen Magyarországon. A Csete György vezette Pécsi Ifjúsági Iroda tervezte a lakótelepet, ahol a kezdeti formai változtatásokat később a lakóterek átalakítása is követte - volna.
Major Máté az MSZMP párthű építésze az Élet és Irodalomban támadta meg a nyilvánosság előtt a paksi kezdeményezést, amely heves közéleti vita követett, ezt követően a kísérletet leállították, az Ifjúsági Iroda munkatársait szétzavarták.
A program során a magyarországi organikus építészet kezdeteiről, Major Máté személyes véleménye és kommunista fegyelme által vezérelt lépéseiről, valamint az organikus építészeti gondolkodással szembeni bizalmatlanságról beszélgetünk.
A beszélgetés résztvevői: Litkei Tamás építész (Szombathely); Kovács Dániel muzeológus (Magyar Építészeti Múzeum)
A beszélgetés moderátora: Kaján Imre ny. múzeumigazgató, a kiállítás kurátora


www.nka.hu
A rendezvényt az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta.
 
Október 19. (csütörtök) 16.30
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Női alkotók a textilművészetben
Ingyenes tárlatvezetés a „Rózsaszín október” program keretében

Szombathely város hírnevét a világban többek között a Képtárban megrendezett Textilművészeti Triennálék is öregbítik. Az intézményünkben lévő textilgyűjtemény 5 kontinens, több, mint 50 ország művészeinek keze nyomát őrzi. Bár számos alkotást készítenek férfiak, a textilművészek túlnyomó többsége - 90 százaléka - nő. A Szombathelyi Képtárban őrzött alkotások is ezt az arányt mutatják. A textil szeretete, a lágy, puha anyaggal való kitartó munka inkább a női nemre jellemző, amely táplál, védelmez – a textillel a hidegtől is megóv. A kiállításban szereplő nőművészek tevékenységét megismerve bepillanthatunk a szövött, hurkolt, kötött és csomózott technikával létrehozott művek világába.
Tárlatvezető: Cebula Anna művészettörténész, igazgató
 
 
Október 22. (vasárnap) 15.00
ISEUM SAVARIENSE
Szentély vagy kórház? Gyógyászati eszközök az Iseumból és környékéről
Ingyenes tárlatvezetés
Bronz orvosi szike az Iseum északi oldaláról. Kr. u. 1-2. század
A szent helyek többsége gyógyító hely is volt, ahol nemcsak a lelket, de a testet is gyógyították.  Az ókori ember sajátos világlátása miatt a két dolog elválaszthatatlan volt. Így nem meglepő, hogy egyes kultuszokban - ebben Isis tisztelete különösen is érintett - kiemelt szerepet kapott az orvoslás. Az Iseumból és közvetlen környékéről származó tárgyi emlékek igazolják, hogy a savariai szentély egykor kórházként, szanatóriumként is működött. 
Tárlatvezető: Sosztarits Ottó régész, intézményvezető-helyettes
 
 
Október 25. (szerda) 17.00
SAVARIA MÚZEUM
A Cantus Savariensis Vegyes Kamarakórus koncertje
A koncerten felcsendülnek az egyes zenetörténeti korszakok kórusirodalmának gyöngyszemei.
Az együttes célja: őrizni Kodály országában a magyar kóruskultúrát, hirdetni a közös éneklés szépségét, örömtelien lélekemelő erejét s értékeinek létjogosultságát.
A kórus karnagya: Király Katalin.
 

Október 26. (csütörtök) 17.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
TeTT/Megtört progresszió a színházművészetben
Kerekasztal-beszélgetés

Milyen volt a színházi élet Magyarországon a múlt század 60-70-es éveiben – a tűrés, tiltás, támogatás koordináta-rendszerében? Hogyan működött a hivatalos kőszínházi struktúra – és miféle kezdeményezések születtek a struktúrán kívül? Ez a színházi nagyvadak – és a különleges “alternatívok” kora. De hát a szombathelyiek jól tudják, hogy “mindennek az Egyetemi Színpad az oka”. Jordán Tamás színművésszel, a Weöres Sándor Színház alapító-igazgatójával és Szabó István színháztörténéssszel, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) egykori igazgatóhelyettesével Ölbei Lívia újságíró beszélget.  
 
 
www.nka.hu
A rendezvényt az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatta.
 
 
Október 28. (szombat) 15.00
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
Schrammel 90
  • Siklóson innen és túl. A szimpóziumok hatása a korai Schrammel-művekre
    Előadó: Czenki Zsuzsanna esztéta, általános igazgatóhelyettes
  • Jelképek és szimbólumok a Symposium ’69, ’70 című kiállításban
A Schrammel Imre művészetszervezői tevékenysége által létrejött 1969-70-es Siklósi Kerámiaszimpózium gyökerestől megváltoztatta a magyar kerámiaművészet irányvonalát. A Schrammel Imre tanítványaiból, a pécsi művészeti szakközépiskola keramikus tanáraiból, és a Zsolnay-gyár keramikusaiból álló résztvevők elementárisan újat alkottak. Egy új, vízválasztó szemlélet jegyében jöttek létre ezek az alkotások, amelyek „lelke" az anyag középpontba állítása és maga a megmunkálás lett. Az így létrehozott művek szabad és nyers megoldásai a kerámia eredeti, ősi voltát idézik, gyakran rejtett jelképekkel és szimbolikus tartalommal.
A Schrammel-gyűjtemény Symposion ’69, ’70 című időszaki kiállításában bemutatott alkotások a szimpózium résztvevőinek állítanak emléket. Az előadás alkalmával a látvány mellett a rejtőző tartalmat is elemezhetik, boncolgathatják a program résztvevői.
Előadó: Bihari-Bakodi Szilvia restaurátor
 

Október 29. (vasárnap) 15.00
VASI SKANZEN
A tüzelőberendezések változásai
Ingyenes tárlatvezetés

A Vasi Skanzen a térség legarchaikusabb épületeit őrzi. Különös tekintettel igaz ez a házak tüzelőberendezéseire. A rendhagyó tárlatvezetésen a füstelvezetés és a tüzelők fejlődését járjuk végig a középkorra jellemző „füstösházaktól" a nagyanyáink-dédanyáink által fényesre szidolozott vasalatú „falbarakott sparheltekig".
Tárlatvezető: Nagy Endre muzeológus