Tematikus tárlatvezetések - ONLINE

A megadott napokon a kiállítások látogatása egész nap és a 15 órakor kezdődő tárletvezetés ingyenes!

JÚLIUS

Július 4. szombat 15.00 Vasi Skanzen
A hazai múzeumfaluk első tündérkertje a Vasi Skanzenben

A Vasi Skanzen növényi környezete (a Beythe-kert) az utóbbi évtizedben megújult. Bővült az e tájra jellemző erdei fák és cserjék köre, helyet kaptak itt szőlő- (Márton-hegy) és gyümölcs- (Csemete-iskola) tájfajták, amelyek a növényvilág tekintetében is igyekeznek megjeleníteni azt a törekvést, amellyel a néprajzi szakterület őrzi a régi vasi falusi világ népeinek, kultúrájának gazdag sokféleségét, változatos építészeti, tárgyi örökségét.
Tárlatvezető: dr. Balogh Lajos botanikus, osztályvezető, Savaria Múzeum
 
Július 11. szombat 15.00 Savaria Múzeum
John Barleycornnak meg kell halnia – Az újkőkor hajnala

Mit árul el a ma emberének egy 18-19. századi „kelta” népdal? Hogyan lehet felfejteni a múlt szövetét az etnográfiai adatok segítségével? Hogyan rajzolható hiteles kép az elmúlt évszázadok kulturális hagyományaiból és az újkőkori régészeti leletekből az évezredekkel ezelőtti emberek életéről?
Ez a különleges „megmerítkezés” az idő tengerében – melyek egyik inspirálója, David Christian: A Nagy Történelem című könyve is volt – a kezdetek kezdetétől indul és az első földművelők Szombathely földjén való megtelepedésével ér véget.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
Július 18. szombat 15.00 Smidt Múzeum
A szombathelyi cukrászdák és kávéházak világa
 
A 19. század végétől Szombathelyen a cukrászdák és kávéházak a társasági élet fontos helyszínei voltak, ahol a városi polgárság kikapcsolódott, beszélgethetett, szórakozhatott. A Smidt Múzeum Egy szelet Szombathely című időszaki kiállítása ebbe a miliőbe enged bepillantást. Megtudhatják, hol működtek egykor kávéházak és cukrászdák Szombathelyen, milyen volt a berendezésük, hogy nézett ki egy cukrászműhely, milyen tárgyakat használtak a cukrászok a sütemények elkészítéséhez.  Tartson velünk egy „édes” időutazásra a dualizmus korába!
 
Tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető
 
Július 25. szombat 15.00 Iseum Savariense
Távoli utakon – az utakhoz köthető vallási emlékek az Iseumban
Az utazás – legyen az hétköznapi és evilági, vagy a lélek túlvilági útja – számos veszélyt rejtett magában, amelynek elhárítása csak az istenek segítségével volt lehetséges.  Az utazás isteneinek (dii itinerarii, Itunus és Ituna) szentelt oltárok unikumnak számítanak, de szintén különlegesnek tekinthetők az úton lévőket (Viator) óvó arany és ezüst gyűrűk is, amelyek a keresztény időszakban a pannoniai lakosság mélyen gyökerező pogány vallásosságának emlékei.    
Tárlatvezető: Horváth Bianka
 
AUGUSZTUS
Augusztus 8. szombat 15.00 Smidt Múzeum
Vallási és egyházi emlékek a Smidt Múzeumban
 
Szombathely 18–19. századi történetében meghatározó eseménynek számított a Szombathelyi Püspökség megalapítása 1777-ben, mely nemcsak egyházi központtá tette a vasi megyeszékhelyet, de jelentősen hozzájárult annak kulturális és gazdasági felemelkedéséhez is. A Smidt Múzeum számos tárgyat őriz az egyházmegye alapításának időszakából: a püspökség, a népi vallásosság és az egyházmegyei búcsújáróhelyek emlékei egyaránt megtalálhatóak, melyekkel (és rajtuk keresztül a korral), a szokásosnál részletesebben is megismerkedhetnek, akik ellátogatnak a múzeum tematikus tárlatvezetésére.
 
Tárlatvezető: Tangl Balázs történész
 
Augusztus 15. szombat 15.00 Savaria Múzeum
Jöttek, mentek, mint a vasaló - A népvándorláskor a Nyugat-Dunántúlon
 
Savaria vidéke – az ország többi területéhez képest – kevéssé volt érintve az 5–9. századi népvándorlások viharaiban. Az Alpok áthatolhatatlan hegytömege észak és dél felé térítette el a főleg keleti irányból érkező néptömegek hullámait. A sztyepplakók számára a hegyes területek inkább védelmi vonalként szolgáltak, mint lakóhelyül, így vidékünk többnyire a peremterülethez tartozott a nomád, félnomád népek megtelepedési területén. Ennek ellenére sok érdekes emléket őrzött meg vidékünk földje arról a 450 – 500 évnyi időszakból, amely a Római Birodalom bukása és a magyar megtelepedés között eltelt.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
Augusztus 29. szombat 15.00 Iseum Savariense
Késő római temetkezések Savaria déli városrészében
 
A savariai Isis-szentély felhagyását és részben lebontását követően a rómaiak temetőt létesítettek az egykori templom maradványai fölött. Az itt talált leletek tanúsága szerint a sírokban pogány és keresztény vallású emberek egyaránt nyugodtak, jelezvén a Kr. u. 4. század hitvilágának sokszínűségét.
Tárlatvezető: Hódi Attila
 
SZEPTEMBER
Szeptember 19. szombat 15.00 Savaria Múzeum
Évmilliók húsz méteren
Huszonöt átlagos hosszúságú lépéssel jutunk el a Savaria Múzeum emeletén a Nyugat-Dunántúl földtörténetét, ősi élővilágát bemutató folyosó végéig, ugyanakkor 500 millió évet haladunk előre. Előre-hátra csatangolhatunk az időben, megismerkedve a kiemelkedő értékű földtani leletekkel, ősmaradványokkal, amelyek a terület jellegzetes múltjának a tanúi. Megelevenednek a nedves, meleg időszak babérlevelű erdőiben csörtető őselefántok, a Bérbaltaváron feltár csonttemető növényevői és ragadozói, a jégkorszak hűvösebb klímájában élő mamutok és hódok, de tanúi lehetünk a Sághegy létrejöttének és a faopál kialakulásának. Megtudhatjuk, hogyan derítették ki a tudósok, hogy a Soproni-hegység és a Kőszegi-hegység – bár megjelenésükben nagyon hasonlítanak, a földtörténet eltérő időszakában jöttek létre.
Tárlatvezető: dr. Vig Károly entomológus, tudományos igazgatóhelyettes
 
Szeptember 19. szombat 15.00 Smidt Múzeum
A Smidt Múzeum festményei nyomában
 
A Smidt Múzeum sokoldalú gyűjteményéből ezúttal a 18-20. századi festményeket mutatjuk be. A tárlatvezetésen megismerkedhetnek híres festők – Dorfmeister István, Barabás Miklós, Munkácsy Mihály – életpályájával és a múzeumban kiállított képzőművészeti alkotásaival éppúgy, mint híres megfestett történelmi személyiségekkel, például Klapka Györggyel, Görgey Artúrral és Mária Terézia családjával. Emellett bepillantást nyerhetnek Sterio Károly művészeti világába és két szombathelyi festőművész életébe is. A portrék és tájképek sorát a képórák és miniatűr festmények teszik még izgalmasabbá.
 
Tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető
 
Szeptember 19. szombat 15.00 Iseum Savariense
A római magánvallásosság
 
A római emberek mindennapi vallásos tevékenysége nem templomokban, hanem otthon, a lakóépületek házi szentélyeiben zajlott. A családfő (pater familias) itt mutatta be szokásos áldozatát az isteneknek, amellyel a család boldogulását, a ház és a birtok biztonságát kívánták biztosítani. A házi szentélyek – larariumok – nagy számban megmaradt istenszobrai között különleges helyet foglal el a Veszprém megyei Nagydém határában 1906-ban talált leletegyüttes, amelynek szobrai és egyéb bronzedényei egykor egy előkelő, feltehetően lovagi rangú birtokos tulajdonában voltak. Az Isuemban látható darabok a Nemzeti Múzeumban őrzött eredetik hiteles másolatai.
Tárlatvezető: Sosztarits Ottó régész, inteézményvezető-helyettes
 
Szeptember 19. szombat 15.00 Vasi Skanzen
Vasi hegyközségek
A magyar borkultúra igen mély tradícióját képviselik a kisparcellás történeti szőlőhegyek. Kialakulásuk számos esetben legalább a középkorig nyúlik vissza, hagyományviláguk pedig a feudalizmuskori hegybéli helységek, hegyközségek elfeledett hagyományaiból ered. Az erdőkben egykor gyepüvel védett, vegyes műveléssel (szőlő, kaszáló gyümölcsös, zöldségeskert, szántó, legelő) fenntartott paraszti szőlőhegyek reliktumai a mai napig megtalálhatók Vas megyében és szerte a Közép- és Nyugat-Dunántúlon.
 
Tárlatvezető: dr. Illés Péter PhD etnológus főmuzeológus
 
OKTÓBER
Október 3. szombat 15.00 Vasi Skanzen
Az állattartás és eszközei
A Vasi Skanzenben felkeressük a hagyományos paraszti állattartás helyszíneit, az ólat, istállót, torkospajtát... Megismerkedünk naponta használt eszközökkel és néhány különlegességgel. Megcsodálhatunk néhány pásztorremeket, ostort, kanászkürtöt, juhászkampót, és megtudhatjuk mire jó az érvágó vagy a szarvidomító, kell-e a tehénre patkó. Megértjük majd néhány szólásunk eredetét. Megtudjuk, ki a főkolompos, miért szélhámos a szélhámos, honnan ered az „orránál fogva vezet” kifejezés.
Tárlatvezető: Nagy Endre muzeológus
 
Október 10. szombat 15.00 Iseum Savariense
A városi régészet
Hazánkból alig néhány olyan város ismert, amelynek mai utcái, terei, lakóépületei egykori római építmények fölött helyezkednek el. Az ókori Savaria romjai, de a középkori Szombathely emlékei is a mai város alatt húzódnak, ezért feltárásuk, megmentésük különleges feladat elé állítja a régészeket.  A Savaria underground címen tavaly nyílt időszaki kiállításunk ezt a munkát kívánja a látogatókkal megismertetni.
Tárlatvezető: Bíró Szilvia régész
 
Október 17. szombat 15.00 Smidt Múzeum
Foglaljon helyet! - ismerkedés az ülőbútorok kultúrtörténetével
 
Hogy ki és mikor készítette az első ülőbútort, azt persze nem tudjuk… de az ókori egyiptomiak már biztosan használtak székeket, amit a görögök, majd a rómaiak továbbfejlesztettek a hasznosság mellett a kényelem és a díszítettség fokozásával. A különböző korstílusok mind a maguk képére formálták a lakásbelsőket, így az ülőbútorokat is. Megjelent a zsámoly, szék, támlásszék, kárpitozott szék, ágy, pamlag, kanapé, rekamié, felbukkantak a faragások, díszítések, az esztergályozott lábak, a hajlított formák, a thonet szék... A téma kapcsán fókuszba kerülnek a múzeumi enteriőrök bútorai, mint az 1600 körül diófából készült fekete szék, a klasszicista kétüléses kanapé vagy az 1880-as évek neoreneszánsz székei.
 
Tárlatvezető: Szommer Ildikó, a Szent Márton Intézet vezetője
 
Október 23. péntek 15.00 Savaria Múzeum
Kolónia a „pannonok” földjén – Savaria első 200 éve
A Kárpát-medence történelmében sokszor fordult elő, hogy a keleti és nyugati részén lévő hatalmi központok befolyásának gyengülése – politikai értelemben – vákumot idézett elő. Ez volt a helyzet az Kr. e. 1. század második felében is. A keleti változó erejű dák és makedón államok meggyengítették a kelták amúgy is széttagolt politikai befolyását, és a helyükre az egyre erősödő Római Birodalom kezdett el lassan, de módszeresen benyomulni.  Ennek a folyamatnak az okait, állomásait és eredményét tekintjük át a régészeti és történeti adatok tükrében az érdeklődőkkel közösen.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
NOVEMBER
November 7. szombat 15.00 Vasi Skanzen  - ELMARAD!!!!!!
A pitykétől a bicskáig
A hagyományos falusi közösségek életében évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb alapanyag a fa volt. A fémművesség azonban egyre nagyobb teret hódított magának. Megyénk neve is azt az üzenetet hordozza, hogy ezen a vidéken korán jelentős volt a fém használata. A falusi, elsősorban paraszti környezetben az újkor századaiban a tárgyak között – részben vagy egészben – szinte minden fémfajta elterjedt. Az ezüst pitykétől az acél pengéjű bicskáig terjed a kör. Használtak réz- és ónedényeket, alpakka evőeszközt, öntöttvas sírkeresztet, kovácsoltvas foklatartót (képünkön) és egyebeket. A repedt cserépedényeket a további használhatóság érdekében pedig drótostótok javították – varrták össze – dróttal.
Tárlatvezető: dr. Horváth Sándor néprajzkutató, intézményvezető
 
November 14. szombat 15.00 Smidt Múzeum
A forradalom és szabadságharc hősei - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
 
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Magyarország 19–20. századi történetének kétségtelenül egyik legfontosabb eseménye, mely szorosan egybeforrt a modern polgári Magyarország és a magyar nemzet születésével. Ezen rövid időszak emlékeivel ismerkedhet meg a látogató a Smidt Múzeumban tartandó tematikus tárlatvezetés során: nemcsak a forradalom és szabadságharc, valamint a megtorlás időszakának emlékeit mutatjuk be, de a reformkor nagyjai, így például Széchenyi István, Kossuth Lajos vagy Deák Ferenc személyes tárgyait is.
 
Tárlatvezető: Tangl Balázs történész
 
November 21. szombat 15.00 Savaria Múzeum
Post Mortem Fázis - avagy, temetkezési szokások Savaria földjén az újkőkortól a középkorig - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
Az egyes kultúrák az elmúlt évezredekben sokféleképpen képzelték el, mi vár az emberre az élete végét követően. Hogy az írott források előtti időkben mit gondolhattak erről, akik elhunyt társaikat, családtagjaikat, vagy éppen a közösség vezetőit eltemették, arra csak a régészeti ásatásokon előkerülő temetkezések szolgáltatnak némi támpontot. Ezeknek az archeológiai adatoknak a megfejtésével alkothatunk képet arról, hogy az adott kor embere mit gondolhatott a túlvilágról, illetve annak a mindennapi és a nem mindennapi élettel való kapcsolatáról.
A tárlatvezetés ebből az szempontból tekinti át a Savaria Múzeum állandó kiállításának és kőtárának anyagát. Hiszen a régészeti leletek egy jelentős részét – különösképpen a helyváltoztató életmódjuk miatt gyér települési nyomokat maguk után hagyó nomád, pásztorkodó népek esetében – sírmezők, temetők szolgáltatják.

Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

 
November 28. szombat 15.00 Iseum Savariense
A római lakomák maradványai az Iseumban - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
Az amphorák az ókori étkezési szokások izgalmas emlékei, hiszen a bennük szállított élelmiszerek – bor, étolaj, olajbogyó vagy halszósz a római emberek mindennapi táplálékai voltak. Alakjuk és méretük, pecsételt vagy festett felirataik alapján tudjuk, honnan és mit szállítottak bennük, hol és ki készítette azokat. Közöttük különleges darabok is előfordulnak: Karthagóból származó szállítóedény vagy egy különleges töredék, amely egykor a benne tárolt olajbogyók lenyomatát őrizték meg számunkra.      
Tárlatvezető: Nagy Diána
 
DECEMBER
December 5. szombat 15.00 Savaria Múzeum
„In Hoc Signo Vinces” – Keresztények Savariában a 3–5. században - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
A keresztény vallás hirdetői aránylag későn, a 3. század közepén jelentek meg, ebben a meglehetősen „pogány” tartományban, Pannoniában, ahonnan akkoriban a birodalom legfőbb vezetői kerültek ki és irányították inkább rövidebb, mint hosszabb ideig és inkább kevesebb, mint több sikerrel az impériumot.  Ez az időszak (Kr. u. 235–285) mély válságperiódus volt, melyből – többek között közigazgatási, pénzügyi, valamint katonai reformok és a kereszténység - mint ideológia – császári pártfogása útján kísérelt meg kiutat találni.
Savaria több alkalommal szerepel az korabeli forrásokban a fenti eseményekkel kapcsolatban. Sőt – Szent Márton szülőhelyeként – a későbbi nyugati keresztény kultúra képviselőinek emlékezetében is megmaradt.
Ezt az időszakot és az erről regélő régészeti emlékeket tekintjük át a tárlatvezetésen.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
December 12. szombat 15.00 Smidt Múzeum
Szombathely katonai helyőrsége - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
Dr. Smidt Lajos egyik legnagyobb büszkesége a sokrétű hadtörténeti gyűjteménye volt, nem véletlen, hogy 1936-ban ebből az anyagból rendezte első kiállítását. Bár a második világháború alatt jelentős kárt szenvedett, mind a mai napig gazdag hadtörténeti anyaggal rendelkezik a múzeum. Ennek az állandó kiállításban található részeit mutatjuk be a szokásosnál részletesebben. Nemcsak a kiállított tárgyakkal, de a 19. századi Habsburg Monarchia hadseregével és Szombathely katonai helyőrségével is közelebbről megismerkedhetnek a látogatók.
 
Tárlatvezető: Tangl Balázs történész
 
December 19. szombat 15.00 Iseum Savariense
Katonák Savariában - ONLINE a Savaria Múzeum Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján
Savaria alapítói és első lakói az Apolló istenről elnevezett 15. legio (legio XV. Appolinaris) kiszolgált katonái voltak. A katonák fontos szerepet játszottak a későbbiekben is a római város életében, annak ellenére, hogy Savaria soha nem számított katonavárosnak. Éppen ezért izgalmasak számunkra azok a tárgyi leletek, amelyek főként a Borostyánkő útról, vagy annak közvetlen közeléből származnak és egykor az itt szolgáló vagy a városon áthaladó katonák és lovaik felszereléséhez tartoztak.   
Tárlatvezető: Katona Ádám