Tematikus tárlatvezetések 2021. augusztus 31-ig

TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉSEK 2021. július 25. – augusztus 31.
 
Július 25. 15.00 Savaria Múzeum
A langobardok „főkolomposa” – Miről mesél nekünk a Szeleste 2. lelőhely, 441. sír harcosa?
Ingyenes tárlatvezetés
A népvándorlás korának első szakaszában, a Hun Birodalom összeomlása után, meglehetősen nagy volt a jövés-menés a Kárpát-medence területén. Ennek az egyik érdekes epizódja volt – a korábbiakhoz képes rendhagyó módon – a langobárdok északról történő beköltözése és nem túl hosszú ideig tartó itt tartózkodása. Ennek egy kiemelkedő jelentőségű emléke, a 2013-ban, Szeleste határában feltárt temetőjük leletanyaga. Ez alkalommal egy férfi sírmellékletének alapján kíséreljük meg, a korszak történéseit, és az abban részt vevő emberek életének alakulását felidézni.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)
 
 
Július 31. 14.00 Smidt Múzeum
Állati emlékek a Smidt Múzeumban
Ingyenes tárlatvezetés
Speciális szempont alapján járjuk végig a Smidt Múzeum állandó kiállítását. Állatok, állati motívumok ugyanis a gyűjtemény számos részén megjelennek: régészeti tárgyakon, könyveken, festményeken, bútorokon és még megannyi, sokszor váratlan helyen. Ezeket kutatjuk fel a tematikus tárlatvezetés során, kezdve a múzeumalapító dr. Smidt Lajos kedvenc műtárgyával, ami szintén állattal kapcsolatos!
Tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária, történész, intézményvezető

 
Július 31. 15.30 Romkert
Halálmadár a háztetőn, avagy Valentinianus császár Savariában
Ingyenes tárlatvezetés
Ami az ókori történetírást illeti, a mai Szombathely elődjét, Savaria római kori városát Ammianus Marcellinus, az kései császárkor legnagyobb történetírója „tette fel a térképre”.
Valódi helytörténeti kuriózumnak számít ugyanis, s egyúttal megmutatja a kor mélyen babonás gondolkodásmódját Valentinianus császár 375. évi savariai tartózkodásának általa készített leírása. I. (Nagy) Valentinianus az utolsó olyan római császár volt, akiről biztosan tudjuk, hogy ellátogatott ide, s ehhez a régészet mai álláspontja szerint legalább két, romjaiban ma is megcsodálható épületet köthetünk. Sétánk során ezekről is, de Valentinianus személyiségéről és általában a IV. század másodok felének birodalmi viszonyairól, közállapotairól is szó esik majd.
Tárlatvezető: Simon Gábor

 
Augusztus 7. 14.30 Szombathelyi Képtár
Augusztus 8. 14.30 Szombathelyi Képtár

Mini textil – maxi gondolatok
Ingyenes tárlatvezetés
Az 1970-ben Szombathelyen útjára bocsátott Fal- és Tértextil Biennálé mellé, 1973-ban felsorakozott az Iparitextil Biennálé – Vas megyében akkor kiemelkedő volt a textilipar jelentősége -, majd 1975-től a miniatűrtextil kiállítás.  A három „T” időszakában ezeknek a miniknek a fontosságát, üzeneteinek mélységét a kultúrpolitika elbagatellizálta, talán éppen ezért lettek ezek az alkotások annyira népszerűek, bemutatkozást biztosító kiállításuk pedig egy csapásra a világ legnagyobb és legfontosabb ilyen rendezvényévé lett. Idén a 7. Textilművészeti Triennálén látható művek között is szép számmal találunk minitextileket, amelyek a „sodrás” gondolatának jegyében születtek.
Tárlatvezető: Bodorkós Orsolya
 
 
Augusztus 7. 16.30 Schrammel-gyűjtemény
Augusztus 8. 16.30 Schrammel-gyűjtemény

Restaurátor szemmel, avagy Schrammel Imre „robbantott” formái
Ingyenes tárlatvezetés
Az ütéssel és lövéssel deformált tökéletes kockák és hasábok, az úgynevezett ’’robbantott” formák, Schrammel Imre munkásságának az 1970-es évekre jellemző, átütő erejű darabjai. Lebilincselően érdekes mind készítéstechnikájuk, mind az a művészi elgondolás és szándék, amely létrehívta ezeket az unikális műveket. Előtte senki sem csinált még átlőtt agyagszobrokat. A művész saját elmondása szerint, egész Nyugaton és Amerikában ezek az alkotások hoztak ismertséget és elismerést számára, amit ráadásul egy regényes, értelmezésbeli félreértés-történet is színesít a művész visszaemlékezéseiből. Ezt az izgalmas témát járja körül a műhelytitkokkal tűzdelt tárlatvezetés, szilikátrestaurátori tolmácsolásban.
Tárlatvezető: Bihari-Bakodi Szilvia szilikátrestaurátor művész

 
Augusztus 7. 15.30 Iseum Savariense
Augusztus 8. 15.30 Iseum Savariense
Iseum X. – Emelt fővel, avagy mennyezet- és falfestmények az Iseumban
Ingyenes tárlatvezetés
A 2020. évi tematikus tárlatvezetésekkel az idén 10 éves Iseum Savariense az elmúlt időszakra tekint vissza. A júliusi tárlatvezetés központjában a 2016-os "Szent Márton és Pannonia" c. időszaki kiállításon először bemutatott mennyezetfestmény áll. Ehhez kapcsolódóan bepillantást nyerhetünk a különböző technikákba, rekonstrukciós problémákba. A további kiállított falfestményen keresztül pedig ezek ikonográfiáját, képi mondanivalójukat ismerhetjük meg.
Tárlatvezető: Bíró Szilvia régész
 
 
Augusztus 15. 15.00 Savaria Múzeum
Savaria Capitoliuma. A hivatalos római kultuszok emlékei
Ingyenes tárlatvezetés
Hogy hol volt Savaria hivatalos, birodalmi kultuszának, a capitoliumi triásznak temploma, azt egész pontosan ma sem tudj uk, de a hatalmas istenszobrok torzói a múzeum kőtárában ma is bizonyítják annak létezését. Múzeumi gyűjteményünk római kori tárgyai segítségével igyekszünk bemutatni a Római Birodalom coloniáinak, a Városhoz (Rómához) igazodó hivatalos vallási életét.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

 
Augusztus 21. 14.00 Smidt Múzeum
Minden könyvnek története van. Muzeális könyvek a Smidt Múzeumban
Ingyenes tárlatvezetés
A Smidt Múzeum a megye egyik leggazdagabb muzeális könyvgyűjteményével rendelkezik, melynek néhány érdekes és értékes darabjával ismerkedhetnek meg a látogatók. Ennek során nemcsak a könyvnyomtatás történetéről, a múzeumban található hazai és külföldi 16–18. századi nyomtatványokról hallhatnak részletesebben, hanem néhány kiválasztott könyv több évszázados életútját is megismerhetik.
Tárlatvezető, előadó: Tangl Balázs, történész
 
 
Augusztus 21. 15.30 Romkert
A szombathelyi kerekvár, avagy a győri püspök rezidenciája
Ingyenes tárlatvezetés
Az 1736-ban Szombathelyen járt két angol utazó élményeit a kor szokásainak megfelelően útijegyzetekben örökítette meg. Ezekben a győri püspök itteni várkastélyát mint egy régi római amfiteátrumból átépített erősséget írták le. Vajon igazuk volt-e? Hogyan alakult ki a szombathelyi kerek alaprajzú belsővár és ezer évnyi fennállása alatt milyen átalakításokon esett át? Ezekre a kérdésekre keressük a választ sétánk alkalmával, melynek során képzeletben bejárjuk a nagy múltú épületet. Megmásszuk a régi lakótornyot, megtekintjük a gótikus palotát, bekukkantunk a várnagy szobájába, és sok más helyre, miként a válogatott borokkal teli pincébe is! Mint fő látványosságot, nem mulasztjuk el természetesen megszemlélni Mátyás király híres római kőtárát sem!
Tárlatvezető: dr. Kiss Gábor régész

 
Augusztus 28. 10.30 és 14.30 Romkert
Tárlatvezetés a Romkert ókori és középkori emlékei között
 
 
Augusztus 29. 10.30 és 14.30 Romkert
Tárlatvezetés a Romkert ókori és középkori emlékei között
 

Augusztus 29. 15.00 Vasi Skanzen
Tündérkert a Vasi Múzeumfaluban
Ingyenes tárlatvezetés
A Vasi Skanzen növényi környezete (a Beythe-kert) az utóbbi évtizedben megújult. Bővült az e tájra jellemző erdei fák és cserjék köre, helyet kaptak itt szőlő- (Márton-hegy) és gyümölcs- (Csemete-iskola) tájfajták, amelyek a növényvilág tekintetében is igyekeznek megjeleníteni azt a törekvést, amellyel a néprajzi szakterület őrzi a régi vasi falusi világ népeinek, kultúrájának gazdag sokféleségét, változatos építészeti, tárgyi örökségét.
Tárlatvezető: dr. Balogh Lajos botanikus, osztályvezető