InnoGuide4CHT


 
A projekt címe: Határon átnyúló együttműködés a szabadtéri, kulturális, örökségturisztikai létesítmények látogatói kínálatának bővítését célzó közös, innovatív idegenvezetői megoldás kifejlesztése érdekében
A projekt rövid címe: InnoGuide4CHT
Projektazonosító: ATHU-0100028
Támogatási program: Interreg VI-A Ausztria-Magyarország Program (https://www.interreg-athu.eu/hu/interreg-at-hu-2021-2027/)
Program prioritás: P3 - Kompetens határtérség (Programspecifikus cél: SO32 -  A kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdaságfejlesztésben, a társadalmi befogadás és a szociális innováció terén.)
A projekt időtartama: 2024.05.01. - 2026.10.31. (30 hónap)
Teljes projektköltségvetés: 1.075.716,50 EUR, amelyből az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott finanszírozás: 757.064,28 EUR.

A Savaria Múzeum partner projektrészének teljes költségvetése: 149.040 EUR, amelyből
  • az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott finanszírozás (60%): 89.424 EUR
  • nemzeti társfinanszírozás (35%): 52.164 EUR
  • önerő (5%): 7.452 EUR
A projekt céljai és az elérni kívánt eredményei, kimenetei:
Az innovatív technológiákat alkalmazó digitális látogatóirányítási rendszermegoldás, a családoknak, egyéni látogatóknak és fogyatékkal élőknek szóló új, célcsoport-specifikus ismeretterjesztő tartalmak, valamint a munkatársak kompetenciabővítésének közös kidolgozása és kísérleti megvalósítása révén fenntarthatóan erősödik a CHT (azaz Cultural Heritage Tourism: kulturális örökségturisztika) a programrégióban, bővül a kulturális örökség digitális úton történő közvetítésére vonatkozó kínálat, továbbá interdiszciplináris együttműködések jönnek létre.
Projektpartnerek: