Tematikus vezetések a Savaria Múzeumban

2021. július 25. 15.00
A langobardok „főkolomposa” – Miről mesél nekünk, a Szeleste 2. lelőhely, 441. sír harcosa?

A népvándorlás korának első szakaszában, a Hun Birodalom összeomlása után, meglehetősen nagy volt a jövés-menés a Kárpát-medence területén. Ennek az egyik érdekes epizódja volt – a korábbiakhoz képes rendhagyó módon – a langobárdok északról történő beköltözése és nem túl hosszú ideig tartó itt tartózkodása. Ennek egy kiemelkedő jelentőségű emléke, a 2013-ban, Szeleste határában feltárt temetőjük leletanyaga. Ez alkalommal egy férfi, sírmellékletének alapján kíséreljük meg, a korszak történéseit, és az abban részt vevő emberek életének alakulását felidézni.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

2021. augusztus 15. 15.00
Savaria Capitoliuma – A hivatalos római kultuszok emlékei
Hogy hol volt Savaria, hivatalos, birodalmi kultuszának, a capitóliumi triásznak temploma, azt egészpontosan ma sem tudjuk de, a hatalmas istenszobrok torzói, a múzeum kőtárában ma is bizonyítják  annak létezését. Múzeumunk gyűjteményének ide vonatkozó, római kori tárgyainak segítségével, - esedékes - történelmi kalandozásunk, igyekszik bemutatni, a Római Birodalom coloniáinak, a Városhoz (Rómához) igazodó hivatalos vallási életének néhány momentumát. Az állandó kiálitás kisleletei és a kőtár gazdag leletanyaga sokrétűen szemlélteti az állami vallásosság általános gyakorlatát.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

2021. szeptember 5. 15.00
Az antropocén vadásza. Vadász – vadászat – vadgazdálkodás
Az antropocén korban, amikor a természet arculatát jelentős mértékben az emberiség tevékenysége határozza meg, a vadászat ősi mestersége is átalakult. A tudatos vadgazdálkodás eszközévé vált, amely a vadállomány védelmén és hasznosításán túl a hagyományok és a természeti értékek őrzését is szolgálja. A természettől távolabb élők körében egyre népszerűtlenebb mesterség gyökerei napjainkban is átszövik világunk. Vadászok vagyunk, és trófeákat gyűjtünk. Az ősi ösztön mindenkiben ott él, még ha a hétköznapokban nem feltétlen élőlények elejtésével éljük is ki. Sikereink emlékei, büszkeségünk tárgyai díszítik falaink és gyűjteményeink, az áruházak terítékeiről látjuk el családunk a mások által elejtett és feldolgozott „vaddal”. A vadászat életünk része. Ismerjük meg!
Tárlatvezető: Dankovics Róbert

2021. október 23. 10.00
Kőbe vésett legendák – Mitológiai ábrázolások a Kőtár sírkövein
A múzeum kőtárának egy érdekes emlékcsoportját alkotják azok a sírkövek, síremlék töredékek, amelyek görög és római, vagy ezektől a kultúráktól időben és térben még távolabbra vezető mitológiai, vallási jelképeket, nem ritkán egy konkrét történet, fontos epizódját – mintegy képregényként – ábrázolják. Sétánk során a sírkövek, a rajtuk ábrázolt történekek kapcsolatába pillantunk bele. Hogy mikor, mit és miért faragtak kőbe, a halottaiknak emléket állító rómaiak. 
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

2021. november 14. 15.00
Post mortem fázis – Temetkezési szokások, halottkultuszok a Vas megye területé az újkőkortol a honfoglalásig
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

2021. december 12. 15.00
Akiből majdnem császár lett – a császárkultusz emlékei Savariában
A Savaria Múzeum kőtára őriz egy szobortorzót, mely valaha – még ép állapotában -  a Felső-Pannoniai császárkultusz szertartásainak helyszínén állt. Ez alkalommal azt vesszük számba, hogy miről mesél nekünk ez a szobortöredék. És - a kiállításban bemutatott tárgyak segítségével - megtudhatjuk, hogy milyen nyomai fedezhetőek fel városunkban, annak a vallási, politikai, társadalmi szerepnek, melyet Savaria – mint a tartomány, vallási központja – töltött be a provincia kereszténység előtti életében.
Tárlatvezető: Varga Péter (Cserga)

A programok ingyenesek.