Jegyinformáció

2024. évi jegyárak
Savaria Múzeum, Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum Savariense, Smidt Múzeum, Vasi Skanzen, Látványtár:
 • teljes árú jegy  2.000 Ft/fő
 • kedvezményes (50%) jegy  1.000 Ft/fő
 • családi jegy (szülő/k/ és saját gyermekei/k/)  3.000 Ft/család
 • csoportos jegy (15 fő felett) 1.500 Ft/fő
 • kedvezményes csoportos jegy (15 fő felett)   800 Ft/fő
 • vezetés az OTP alatt (csak előre bejelentkezéssel, csoportosan)  1.500 Ft/fő
 •  
 •  tárlatvezetési díj magyar nyelven   8.000 Ft/csoport
 • tárlatvezetési díj idegen nyelven   12.000 Ft/csoport
 
Kombinált jegyek (érvényesek a kiadás napjától 1 hónapig)
 • 2 múzeum (két választható múzeum látogatására)  3.000 Ft/fő
 • 3 múzeum (három választható múzeum látogatására)  4.000 Ft/fő
 • Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum Savariense  4.000 Ft/fő
 
Fotózási díjszabás
Esküvői fotó  10.000 Ft/alkalom/helyszín
 
Mobiltelefonnal vaku nélkül a kiállítóterekben személyes felhasználásra a fotózás engedélyezett.
 
J.P.I. Romkert
 • teljes árú jegy  1.000 Ft/fő
 • kedvezményes (50%) jegy  500 Ft/fő

Magyarország nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) a nyitva tartó tagintézmények látogatása minden EU-állampolgár számára díjtalan.

Havi egy hétvégi napon minden látogató ingyenesen látogathatja a nyitva tartó tagintézmények kiállításait és a meghirdetett tematikus tárlatvezetést.
  Savaria Képtár Schrammel Iseum Smidt Romkert Skanzen
január 14. 27. 27. 21. 13. - -
február 11. 24. 24. 4. 10. - -
március 15. 15. 15. 3. 15. - -
április 14. 20. 20. 7. 13. 6. 27.
május 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.
június 9. 16. 16. 16. 8. 1. 30.
július 14. 27. 27. 7. 13. 6. 21.
augusztus 20. 20. 20. 4. 10. 3. 20.
szeptember 15. 28. 28. 8. 14. 7. 22.
október 23. 23. 23. 6. 12. 5. 20.
november 17. 23. 23. 3. 16. - 3.
december 15. 7. 7. 8. 14. - -
2023. évi jegyárak
SAVARIA MÚZEUM, SZOMBATHELYI KÉPTÁR, SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY, ISEUM SAVARIENSE, SMIDT MÚZEUM, VASI SKANZEN, VASI MÚZEUMI LÁTVÁNYTÁR
 • teljes árú jegy 1.600 Ft/fő
 • kedvezményes (50%) jegy 800 Ft/fő
 • családi jegy (szülő/k/ és saját gyermekei/k/) 2.400 Ft/család
 • csoportos jegy (15 fő felett) 1.200 Ft/fő
 • kedvezményes csoportos jegy (15 fő felett) 600 Ft/fő
 • vezetés az OTP alatt (csak előre bejelentkezéssel, csoportosan) 1.000 Ft/fő
 • tárlatvezetési díj magyar nyelven 5.000 Ft/csoport
 • tárlatvezetési díj idegen nyelven 8.000 Ft/csoport
Kombinált jegyek (érvényesek a kiadás napjától 1 hónapig)
 • 2 múzeum (két választható múzeum látogatására) 2.500 Ft/fő
 • 3 múzeum (három választható múzeum látogatására) 3.500 Ft/fő
 • Szombathelyi Képtár, Schrammel-gyűjtemény, Iseum Savariense 3.500 Ft/fő
J.P.I. ROMKERT  
 • teljes árú jegy 600 Ft/fő
 • kedvezményes (50%) jegy 300 Ft/fő

Fotózási díjszabás
Esküvői fotó 5.000 Ft/alkalom/helyszín
Műtárgyfotózás csak igazgatói engedéllyel!
alapdíj: nyitvatartási időben 7.000 Ft
nyitvatartási időn kívül 10.000 Ft
Mobiltelefonnal vaku nélkül a kiállítóterekben személyes felhasználásra a fotózás engedélyezett.

 
Fotózási díjszabás:
Esküvői fotózás: 5.000 Ft/alkalom/helyszín
Műtárgyfotózás csak igazgatói engedéllyel!
alapdíj: - nyitvatartási időben  7.000 Ft
            - nyitvatartási időn kívül 10.000 Ft

Magyarország nemzeti ünnepein (március 15., augusztus 20., október 23.) a nyitva tartó tagintézmények látogatása minden EU-állampolgár számára díjtalan.

Ingyenes látogatási lehetőség:
 
hónap Savaria Képtár Schrammel Iseum Smidt Romkert Skanzen
január 14. 28.  - - - - -
február 11. 25. - - - - -
március 4. 18. - - - - -
április 2. 22. 22. 23. 15. 15. 30.
május 7. 20. 20. 21. 13. 13. 7.
június 4. 17. 17. 18. 10. 10. 4.
július 2. 22. 22. 23. 8. 8. 30.
augusztus 20. 20. 20. 13. 5. 5. 13.
szeptember 3. 16. 16. 17. 9. 9. 24.
október 8. 21. 28. 22. 14. 14. 29.
november 12. 18. 18. 19. 25. - -
december 3. 16 16. 17. 9. - -

  
I.
Az állandó és időszaki kiállítások látogathatóságáról
 
A 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján
Ingyenesen látogathatók állampolgárságra való tekintet nélkül minden tagintézményünk állandó és időszaki kiállításai a magyar nemzeti ünnepeken.(március 15., augusztus 20., október 23.)
Ingyenesen látogathatja tagintézményeink állandó és időszaki kiállításait az Európai Unió tagállamainak minden állampolgára, aki
 • a 6. életévét nem töltötte be,
 • a 70. életévét betöltötte,
 • a közoktatásban dolgozó pedagógus,
 • fogyatékos személy,
 • fogyatékos személyt kísér (1 fő),
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
 • legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, ICOM, ICOMOS)
Ingyenesen látogathatja az állandó és az időszaki kiállításokat minden hónap egyik hétvégéjén, amelyet az 5/2018. (X. 15.) számú igazgatói utasítás határoz meg, az Európai Unió tagállamainak állampolgára. 

50%-os kedvezménnyel látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat az Európai Unió tagállamainak minden állampolgára, aki
 • a 6. életévét betöltötte, de a 26. életévét még nem,
 • öregségi teljes nyugellátásban részesül,
 • két 18 év alatti személyt kísér, és azok közvetlen hozzátartozója (2 fő)
 
Igazgatói utasítások alapján
Ingyenesen látogathatják a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum állandó és időszaki kiállításait a 10/2014. (VII. 8.) sz. igazgatói utasítás alapján
 • a Vasi Múzeumbarát Egylet tagjai,
 • a Smidt Múzeumért Alapítvány tagjai,
 • a Múzeumbogár Klub tagjai
 a 12/2014. (IX.11.) sz. igazgatói utasítás alapján
 • a Művészeti Szakközépiskola diákjai
20%-os kedvezménnyel látogathatja az állandó és időszaki kiállításokat a 8/2014. (VI. 16.) számú igazgatói utasítás alapján az a Szent Márton Kártyával rendelkező személy
 • a Savaria Múzeumban, a Szombathelyi Képtárban, a Smidt Múzeumban, a J.P.I. Romkertben, a Vasi Skanzenben
  • aki 100%-os jegy megvételére kötelezett;
 • az Iseum Savariense-ben
  • aki 100%-os,
  • és 50%-os jegy megvételére kötelezett.
Az Igazgatói utasításban foglalt kedvezmények azokra a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyekre is kiterjednek, akik „Magyar igazolvánnyal”, vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkeznek a 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet alapján.

 
Egyéb kedvezményre csak a Múzeumigazgató, akadályoztatása esetén megbízottja adhat engedélyt, amelyről tájékoztatja a kedvezménnyel látogatható tagintézmény vezetőjét, munkatársait. 
A kedvezményekre való jogosultságot igazoló dokumentumot a jegyvásárláskor be kell mutatni. 

II.
Közművelődési rendezvények és múzeumpedagógiai foglalkozások

 
A Szent Márton-napi Nagyvásárt 20%-os kedvezménnyel látogathatják a Szent Márton kártya tulajdonosai. 

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásait előzetes bejelentkezés után vehetik igénybe a látogatócsoportok. A foglalkozások díját a közoktatási tanévhez igazodó múzeumpedagógiai kiadvány tartalmazza. Az általánosan meghatározottól eltérő foglalkozások árát, valamint az egyedi kedvezményeket csak a Múzeumigazgató, akadályoztatása esetén megbízottja határozhatja meg, amelyről az érintett tagintézményeket előzetesen tájékoztatja. 

Értelmező rendelkezések: 
az Európai Unió Tagállamai 2019. január 1. napján:Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
 
fogyatékos személy:az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja; (1998. évi XXVI. tv. 4. § a))
 
közeli hozzátartozók:a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; (1959. évi IV. tv. (Ptk) 685 § b))