1956 Szombathelyen

01.
Szombathely, 1956. október 28.
Nézd meg kisfilmünket, mi történt azon a napon!

FH4815 – A Szent Márton utca, háttérben a ferences templommal, 1956. máj. 22.
(fotó: Gömbös Gyula)
 
A Savaria Múzeum Történettudományi Osztályán őrzött egyik fényképfelvétel tanúbizonysága szerint 1956 tavaszán egészen más képet mutatott a Szent Márton utca (akkor: Tolbuhin út), mint manapság. A bal oldali házsor még az egykori különálló település, Szentmárton falusias jellegét őrzi. Kopottas öltözéket viselő gyalogosok és kétkerekű járművek (kézikocsik, kerékpárok) haladnak céljuk felé. A belváros irányából lovas szekerek tűnnek fel, sovány tehénkéjével talán a vásárból ballag hazafelé a házaspár. A törmelékkupac útépítésre utal, előrevetítve a városrész jövőbeli gyökeres átalakítását.
 
1956. október 28-án, vasárnap délután 3 óra körül békésen felvonuló tömeg lepte el a fényképfelvételünkön szereplő útszakaszt. A legnagyobb 1956-os szombathelyi megmozdulás résztvevői a Berzsenyi téren gyülekeztek. Innen sokan a szentmártoni temető nagykeresztjéhez vonultak, hogy a forradalomban elesettekre, különösen az október 26-án Győrben, Mosonmagyaróváron és más vidéki városokban eldördült sortüzek áldozataira emlékezzenek. A sírkertben politikai jellegű beszédre nem került sor.
 
A demonstráció a temetői megemlékezéssel nem ért véget, sőt tovább szélesedett. A tüntetők leverték a Rákosi-címert és a vörös csillagot a Megyei Tanács épületének homlokzatáról.
 
Kisebb csoportjaik behatoltak a gyűlölt politikai rendszer különböző szervezeteinek (pl.: Megyei Pártbizottság, Magyar-Szovjet Társaság) székházaiba. Kidobált iratokból, Lenin, Sztálin, Marx, Engels műveiből felhalmozott máglyák lobbantak lángra.
 
Az 1956-os szombathelyi eseményekről összesen öt fényképfelvétel ismert, valamennyi október 28-án készült. Három a Tolbuhin úton haladókat, egy a szentmártoni temető keresztjénél tartott kegyeleti megemlékezést, egy pedig a Pártoktatók Háza előtt füstölgő könyvkupacot örökítette meg. A felvételeket a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára őrzi, készítőjük ismeretlen.
 
Tóth Kálmán
 
Feladat:
Az ITT elérhető video riportban (Így hullt le a megyeházáról a vörös csillag. Egy csempeszkopácsi diáklány emlékei 1956-ról) elhangzó visszaemlékezés néhány részlete eltér attól, amit az esemény főszereplője, Nagy Sándor a Vas Népe újságírójának 1990-ben elmondott. Érdemes összehasonlítani a két visszaemlékezést.


 
Az archív fényképfelvételek forráshelyei:
Savaria Múzeum Történettudományi Osztály – FH4815; FM 4968-4969/1970
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára XXXIII. 11./1957./ 6 őe. 140-144. f.
mti.hu
fortepan.hu
 
Irodalom:
Így hullt le a vörös csillag. Emlékezik a két főszereplő. = Vas Népe, 1990. okt. 21. 3. p. (Berzsenyi Dániel Könyvtár)
Mayer László: Az 1956-os forradalom szombathelyi eseményeinek fotóiból. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1996. 4. sz. 5–10. p.

http://www.muzeumbarat.hu/1956/stafeta.php
https://www.facebook.com/groups/hosokeve/