Nézőpontok - Régészeti emlékek a Képtár alól

Nézz a lábad elé! - halljuk gyakran a jó szándékú figyelmeztetést. És mi most valóban így teszünk. Alaposan körüljárjuk a Képtár környékét! Vajon mit találunk akkor, ha egy kicsit lefelé pillantunk a lábunk elé? Vagy ha egy kicsit oldalra?
 
Nézőpontok - Régészeti emlékek a Képtár alól
 
Az ókori Savaria Iseum körzete az egykor fallal körülvett belvárostól délre, a Borostyánkő út mentén helyezkedett el. Az Isis szentélyének környezetében végzett régészeti kutatások nagymértékben bővítették ismereteinket Szombathely ókori múltjáról. Ezen kutatások egyik legjelentősebbike a Képtár építését megelőző ásatás az 1970-es évek végéről. Az ásatásvezető régészek, Szentléleky Tihamér és Cserményi Vajk egy, az Iseum tömbjét délről lezáró római utcát, valamint több - szintén az ókorban jelentőséggel bíró - épületet tártak itt fel.
 
Útkereszteződés és gabonaraktár
Az Iseumtól délre csatlakozott Savaria egykori főútjához, a Borostyánkő úthoz egy kelet-nyugat irányú mellékutca. A Kr. u. 2 században kialakított bazaltborítású utca az Isis szentélyt is magába foglaló háztömböt zárta le dél felől. Az Iseum 4. század közepén megindult lebontását követően a mellékutca részleges elbontására is sor került. Ekkor, a 4. század utolsó harmadában egy nagyméretű gabonaraktárat (latin neve horreum) emeltek itt, amelyhez az Isis szentély bontásából származó építőanyagot is felhasználtak.
 
Jupiter Dolichenus szentélye és a „keleti szentélyek útja”
Savaria déli külvárosában az Iseummal szemben, a Borostyánkő út túloldalán az ókorban kisebb szentélyek sora állt, amelyek az előkerült feliratos emlékek és más kultusztárgyak alapján keleti eredetű istenségek tiszteletére épültek. Ezért nevezte el Szentléleky Tihamér a Borostyánkő útnak ezt a szakaszát a „keleti szentélyek útjának”. A szentélyek közül a sor déli végén, a Képtár épülete alatt álló egyszerű templomot egy szíriai istennek, Jupiter Dolichenusnak szentelték. Az istenalak a kis-ázsiai Doliché város főistenének, Baálnak és a római Jupiter alakjának összevonásából alakult ki. A kultusz a Kr.u. 2-3. század fordulóján a császári ház támogatását is elnyerve élte fénykorát. Az istenség tisztelői főképp a katonák, illetve a városban megtelepedett keleti származásúak, például a szíriai kereskedők közül kerültek ki. Dolichenus egykor itt állt szentélye a 230-as évek során erőszakos rombolás következtében pusztult el.
 
A régészeti feltárásokat követően a római örökség megóvása érdekében az 1985-ben megnyílt Képtár Mátis Lajos tervei alapján „lábakra” emelt épületet kapott. Egészen a közelmúltig folytatódtak a területen a legújabb ásatások Sosztarits Ottó ásatásvezető régész vezetésével. Az Iseum kollégáinak szakmai felügyelete, valamint útmutatásai mellett az Isis szentély területén táborozó gyerekeknek is lehetőségük nyílt egy rövid időre betekinteni a Képtár alatti régészeti kutatás izgalmas folyamatába.
 
Videónk segítségével Te is megteheted! Járd be velünk a Képtár környékét!

Kósi Anita
múzeumpedagógus
Iseum Savariense

Bodorkós Orsolya
múzeumpedagógus
Szombathelyi Képtár