Múzeumi programok - 2022. január

MÚZEUMI PROGRAMOK – 2022. január
 
Január 9. (vasárnap) 15.00
SAVARIA MÚZEUM
Szarvas-e a szarvas?
Ingyenes tárlatvezetés

Az állattan tudománya a latin eredetű nevezéktan mellett a nemzeti nyelvnek megfelelő elnevezéseket is „szabványosítja”, de mindez csöppet sem korlátoz bennünket abban, hogy környezetünkből felvett tájnyelvet, sokszor helyi szlenget használjunk az élőlények és testrészeik megnevezésére. A népi állatnevek széles skálája mellett a beszélő gyakran nem különbözteti meg az által kevéssé ismert csoportokat, összemos, egyenlővé tesz különböző jelentésű szavakat. Gondoljunk csak a faj és a fajta, a légy és a bogár szavaink hétköznapi használatára, vagy a hivatalosan is elfogadott fajnévben rögzült, mai fogalmaink szerint meglepő elnevezésekre. A tárlatvezetésen a vadászat és a vadgazdálkodás megismerése mellett e nyelvi sokféleség bemutatására is lehetőség nyílik.
Tárlatvezető: Dankovics Róbert muzeológus
 
Január 11. (kedd) 13.30
SMIDT MÚZEUM
„ég és föld közötti építészet” – Makovecz Imre 1935-2011
Utazó kiállítás megnyitója

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány kezdeményezésére 15 magyarországi városban emlékeznek a Kossuth- és Ybl-díjas építészre, Makovecz Imrére, halálának 10. évfordulóján. Ennek jegyében elkészült egy utazó digitális oszlop, amely Tata, Győr és Székesfehérvár után Szombathelyre érkezett és január végéig lesz megtekinthető a Smidt Múzeum udvarán. Az oszlop négy oldalán fotók és tervrajzok láthatók Makovecz-épületekről, valamint különböző digitális tartalmak, tematikus filmek, légi felvételek engednek betekintést az
életműbe.
A kiállítás 2022. január 30-ig tekinthető meg a Smidt Múzeum nyitvatartási idejében.
 
Január 11. (kedd) 17.00
SMIDT MÚZEUM
Makovecz Imre és építészete a tanítványok szemével
Kerekasztal-beszélgetés
Résztvevők:
Csóka Balázs DLA, az Országépítő folyóirat felelős szerkesztője
Litkei Tamás építész
 
Január 15. (szombat) 15.00
ISEUM SAVARIENSE
Áldott új évet hirdet Ianus szava
Ingyenes tárlatvezetés

Január, tehát Ianus isten havának eleje a „vota publica”, azaz a közösségi fogadalmak megújításának ideje volt a rómaiaknál.  Ezek közül is a császárfogadalmakat tekinthetjük a legfontosabbnak, amelynek ünnepe január elsejére vagy harmadikára esett, és ezáltal egyben az év kezdetét is jelentette.  IIyenkor nemcsak az uralkodó kapott értékes ajándékokat, de a plebs számára is jelentős pénzadományt juttattak.  A nép közé szórt bronz aprópénzek előlapján a császár képmása, míg hátoldalán általában Isis istennő képe és az eseményre utaló VOTA PUBLICA felirat szerepelt. E szokásból aztán olyan erős hagyomány keletkezett, amelyet még a keresztény uralkodók is változatlan formában gyakoroltak.  A pénzeken megjelenő Isis ekkor már leginkább a gondoskodás, a jólét fogalmának megtestesítőjévé vált.   
Tárlatvezető, előadó: Sosztarits Ottó régész    
 
Január 16. (vasárnap) 14.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Textilművészet a szövésen túl
Ingyenes tárlatvezetés

Mi is a textilművészet? Az a művészeti ág, mely a textíliával, az anyaggal foglalkozik. Tehát szövésen alapul – legtöbbször. A kortárs textilművészet azonban már szinte bármit felhasznál, ami anyagában vagy technikájában utal a textil tulajdonságaira. Így történhetett például, hogy Remsey Flóra Ferenczy Noémi-díjas gobelinművész, aki évtizedekig elkötelezett híve volt a hagyományos, szövött kárpitnak, új utakra lépett és új kifejezési eszközt talált, a fémhuzalokban. A Szombathely Képtár textilgyűjteményében hasonló művek nyomába eredünk.
Tárlatvezető: Cebula Anna művészettörténész, igazgató
 
Január 16. (vasárnap) 15.30
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
Drapériás figurák Schrammel Imre művészetében
Ingyenes tárlatvezetés

Schrammel Imre egyes alkotásaiban az agyagba mintázott természethű aktról gipszöntvényt készít, ezt valódi textíliával felöltözteti, lágyan omló redőkkel, amiket gipsszel megerősít. Szilikonformát készít róla, a gumiformába agyagot tapaszt vékony falvastagsággal. A többlépcsős eljárás végén a puha agyagfigurát tovább "gyötri", földre dobja, megcsavarja, meghajlítja. Naplójában írja 1986. november 4-én: "Ma leöntöttük az első drapériás figurát szilikongumival présformának. Hihetetlenek a lehetőségei a drapériás figura plusz szilokon forma plusz redukáló égetés folyamatnak..."
A meggyötört drapériás figurákat később tovább alakítja homoknyomásos technikával, amelynek révén a figura a benne levő levegő nyomás-ellennyomás hatására sajátságos formákba kényszerül. Az anyag törvényszerűségei érvényesülnek a művész vezényletével. Ez a küszködő, gondolkodó karmester szerep, a megtervezett véletlennel való játék Schrammel egyik alap attitűdje.
Tárlatvezető: Kékesi Gábor szobrászművész
 
Január 20. (csütörtök) 17.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
A fal- és tértextilművészet 50 éve Szombathelyen
Jubileumi kiállítás
Kiállításmegnyitó

„… a művészet történetében szinte soha korábban nem fordult elő, hogy egy múzeum a műfaj létrejöttének pillanatától kezdve az egész világra kiterjedő, reprezentatív gyűjtést folytasson.” – írta Fitz Péter művészettörténész a textilművészet szombathelyi meghonosodásáról. 1970-ben rendezték meg az I. Fal- és Tértextil Biennálét a Savaria Múzeumban, s ezzel párhuzamosan létrejött egy páratlan gyűjtemény, amely azóta is folyamatosan bővül. A megvásárolt alkotások mellett sok mű ajándékozás útján vagy hagyatékként került Szombathelyre, immár a Szombathelyi Képtár kollekcióját gazdagítva. A jubileumi kiállítás ezekből a fal- és tértextilekből válogat.
A kiállítás és a hozzá kapcsolódó katalógus a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

https://nka.hu/

Január 22. (szombat) 15.00
SMIDT MÚZEUM
A kelédi gyöngyös párta
Ingyenes előadás

A Smidt Múzeum Régiségtára újkori régészeti leleteket is őriz. Ezek egyike a Vas megyei Kelédről származik, amely az ajándékozó Pajor János tanító fennmaradt 1938-ban kelt levele szerint a falu már vagy száz éve nem használt régi temetőjéből került napvilágra. A szóban forgó darab egy szinte épen fennmaradt, gyöngyökkel díszített 18. századi párta, amely akkoriban a leányok viseletéhez tartozott, akik elsőáldozásuktól egészen férjhezmenetelükig, mint szüzességük jelképét viselték. A korabeli forrásokban ezért gyakran a szűzkorona megnevezéssel is találkozunk velük kapcsolatban. A fejet övező párták, diadémok és koronák története azonban jóval régebbi időkre nyúlik vissza…
Előadó: dr. Kiss Gábor régész
 
Január 27. (csütörtök) 17.00
SMIDT MÚZEUM
Párhuzamos MűTárgyEsetek 1.: Az ötvösművészet
Iparművészeti előadássorozat

A Smidt Múzeum és a Szombathelyi Képtár új sorozatában az iparművészet egyes ágai és gyűjteményünk jeles tárgyai lesznek a fókuszban. Előadások szólnak az ötvös- és üvegművészet, a kerámia- és a porcelán-, valamint a textilművészet múltbeli remekeiről, mestereiről, valamint a kortárs alkotókról és munkáikról. Alkalmanként 2-2 előadást kínálunk.
Előadások:
1. Leghíresebb magyar ötvösünk: az önéletrajzíró Szentpéteri József (1781-1862) Előadó: dr. Pandur Ildikó művészettörténész, főosztályvezető, Iparművészeti Múzeum
A magyarországi ötvösség történetének egyik legismertebb alakja Szentpéteri József, akit már élete folyamán is megbecsülés övezett. Gazdag munkásságából elsősorban történeti domborműveit szokás kiemelni, de termékeny alkotóként szép számmal – pl. a Smidt Múzeumban is – maradtak fönn hagyományos műfajú használati ezüstművei is. Halála után nem sokkal mint a „magyar Cellinit” emlegették, nem csoda hát, hogy kultikus személyének követői közt ügyes kezű hamisítókat is találunk.
2. Betekintés az ötvösség rejtelmeibe
Előadó: Veres Éva ötvösművész, tanár, Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium
Betekintünk az ötvösség rejtelmeibe, megtudjuk, hogyan alakul a fém az ötvös keze által. Szó lesz az ékszerekről, a nemesfémekről és a drágakövekről. 
A rendezvénysorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.


https://nka.hu/
 
A programváltozás jogát fenntartjuk!