Ars Sacra Fesztivál 2023

2023. szeptember 16-24.
„Keresd a békét!” (Zsolt 34,15)

Az Ars Sacra Fesztivál programjai Szombathelyen,
a Szent Márton Intézet szervezésében
Az országos programsorozathoz csatlakozva és annak célkitűzését szem előtt tartva szervezzük meg szeptemberi programsorozatunkat.
Nem csak a római idők, de a későbbi várostörténeti epizódok is felidézhetőek lesznek programjaink segítségével akár a Romkert izgalmas történetekkel átszőtt helyszínén, akár éppen egy ereklye történetét bemutató könyv kapcsán. Szakember vezetésével Velembe is elkirándulunk, hogy gazdagodjon tudásunk a Szent Vid-kápolna „igaz” történetével.
A szakrális művészet eszközei, a kereszténység motívumvilága segítségével szeretnénk közelebb hozni a látogatókat egy érzékenyen ábrázolt világhoz. Megtudhatjuk, hogy miként gondolkodott Szántó Piroska festőművész a témáról…
 
PROGRAMOK:
Válogatás Szántó Piroska szakrális indíttatású műveiből – minitárlat
Időpont: szeptember 16-24-ig
Helyszín: Szombathelyi Képtár aula

Szántó Piroska (1913-1998) művészetére a mezők és dűlők mentén, a falu- és útszéleken álló korpuszok, Krisztus-ábrázolások inspiráló erővel hatottak és évtizedeken át forrásként szolgáltak az alkotáshoz. „…gomolygott bennem a sokféle felfogása a Nagy Témának, szenvedélyesen kerestem a magamét…És azután, egy szigligeti szőlőgarád mellől rámnézett a helybeli kovács keskeny szemével egy zömök testű, kurtalábú, nyerskőből nyersen megmunkált magyar Krisztus. Hát itt van! Ő az, aki minden más műnél közelebbről szól hozzám…”
A tárlaton a Szombathelyi Képtár gyűjteményéből válogatott alkotások láthatók.
  
Vezetés a velemi Szentvid-hegyen
Időpont: 2023. szeptember 16. 10.00
Helyszín: Velem, Szent Vid-kápolna


A 9. század folyamán, a pannoniai frank uralom idején a Rábától nyugatra eső területen az uralkodó, miként a birodalom más területein is, földbirtokokat adományozott híveinek. A mai Velem község felett magasodó Szentviden, akkori nevén Witinesbergen, szintén egy udvarház állt. Ennek épületei közül azonban mindössze a hegyormon álló, Szent Vid (Szent Vitus) ókeresztény vértanú tiszteletére szentelt templomot, illetve annak alapjait ismerjük. A maradványokból azonban egy faragott tagozatokkal és kifestéssel díszített építményre következtethetünk. Maga a templom az ősi Borostyánkő út mentén messzire hirdette, hogy a kereszténység visszahódította Szent Márton egykori szülőföldjét.
Találkozó 10 órakor a kápolnánál.

A Szent Jobb országjárása 1938-1942 - könyvbemutató
Időpont: 2023. szeptember 19. 16.30
Helyszín: Smidt Múzeum, Szombathely

1938-ban a Szent István-év keretében szervezték meg a Szent Jobb országjárását. A korabeli programokról nemcsak feljegyzések, brosúrák, az országos és helyi sajtó beszámolói adnak hírt, hanem nagyszámú fénykép is. A hivatalos fotóriporterek mellett helyi fényképezők – köztük a szombathelyi Bilik Sándor és Knebel Riza – készültek rá, hogy az eseményeket megörökítsék. Képeik a második világháború után évtizedekre feledésbe merültek, egy részük valószínűleg el is veszett. A kötet a ma még fellelhető felvételek közül nyújt válogatást, felidézve ennek a különleges eseménysorozatnak a hangulatát.
Könyv: Mészáros Balázs (szerk.): A Szent Jobb országjárása 1938–1942
Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest, 2022

Nagy Károly Savariában
Időpont: szeptember 23. 15.00 óra
Helyszín: Járdányi Paulovics István Romkert, Szombathely

791 októberében az avarok ellen vezetett hadjárata alkalmával Nagy Károly frank király serege egy részével ellátogatott Sabariába, a mai Szombathely elődjébe. Jövetelének célja zarándoklat lehetett: felkeresni birodalma és családja védőszentjének, toursi Szent Márton püspöknek a szülővárosát és fellelni a személyéhez kötődő még meglevő emlékeket. E célból bizonyára alaposan bejárták a hajdani római colonia területét. Mi mindent láthatott a majdani császár és tudós főpapokból álló kísérete a mai Járdányi Paulovics István Romkert helyén, az egykori helytartói palota területén? Hogyan képzelte el a hely jövőjét? Mi szerepelt tervei között?
 
A helyszínekre és a programokra a belépés díjtalan!
 
Információ:
www.ars-sacra.hu
Ars Sacra Fesztivál facebook oldal
Savaria Múzeum facebook oldal: https://www.facebook.com/events/321051826970933/?ref=newsfeed
Szent Márton-Szombathely Facebook oldal
 
Szervező és kapcsolattartó: Szommer Ildikó intézményvezető - Szent Márton Intézet
                           szommer.ildi@savariamuseum.hu
Társszervezők, együttműködő partnerek: Szombathelyi Egyházmegye, Savaria Múzeum és tagintézményei