Együttállások

EGYÜTTÁLLÁSOK
címmel új, hat részből álló előadássorozatot indítunk, amelynek témái a természettudomány és a művészet/vallástörténet „találkozására” adnak alkalmat. Az új nézőpontokat és kulturális „csemegéket” ígérő rendezvényeket mindig más helyszínen tartjuk, hogy ezzel is reprezentáljuk gyűjteményeink változatosságát.
 
2024. március 21. 17.00 - ISEUM SAVARIENSE
A szent szkarabeusz és a klímaváltozás
 

 
Az ókori Egyiptom hitvilágában a Napot a fejünk felett görgető szkarabeuszt vallásos tisztelet övezte, hiszen Kheper isten megjelenési formájaként tekintettek rá. Alakja az evilági életben bajelhárító amulettként szolgált, a halál után a múmiapólyában a szív fölé helyezve az újjászületést szimbolizálta. Az amulettek – egyiptomi kékkel színezett fajanszból készültek a szegényebbeknek, lazúrkőből faragva a gazdagabbaknak – számos darabját őrzi az Iseum Savariense gyűjteménye.
A szent szkarabeusz (Scarabaeus sacer) fekete színű bogár. Akkor miért jelenítették meg zöld és kékes színekkel az ókori Egyiptomban és ennek nyomán napjainkban is? A jelenség összefügg a térségben végbement klímaváltozással, és ennek hatására a rovarvilág fajösszetételének megváltozásával.
 
Előadók:
Prof. dr. Vig Károly entomológus, tudományos igazgatóhelyettes, Savaria Múzeum
Sosztarits Ottó régész, intézményvezető-helyettes, Iseum Savariense
 
Belépőjegy: 500 Ft/fő
 
 
2024. március 28. 17.00 - SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Fogas kérdés
 

 
A csendélet, mint önálló téma a festészetben a 16. század elejére datálható.
A Szombathelyi Képtárban több csendéletet őrzünk, de talán a legismertebb Derkovits Gyula Halas csendélete, amely harmadik variációja a mester ebben a témában készült alkotásainak. A Derkovits 130 című kiállításban mind a három változatot bemutatjuk, a másik kettőt a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galériától, valamint a Janus Pannonius Múzeumtól kölcsönöztük erre a kiállításra.
És ha már hal akadt a horogra, filézzük ki a fogást a fejétől a farkáig, az ikrától a gasztronómiáig!
 
Előadók:
Dankovics Róbert herpetológus muzeológus, Savaria Múzeum
Király Márton művészettörténész, Szombathelyi Képtár
 
Belépőjegy: 500 Ft/fő
 
 
2024. április 11. 17.00 - SMIDT MÚZEUM
Madarak és Madarászok
 

 
2023 áprilisában nyílt meg a Smidt Múzeum új időszaki kiállítása Örökségünk, a Madarászok címmel, amely Madarász Viktor festőművész és lánya, Adeline képzőművészeti örökségét mutatja be. Mint kiderült, több érdeklődő is természettudományos témát sejtett a cím mögött. Ezt, az első olvasatra érthető félreértést ezúttal „szárnyra” vesszük – kikacsintva a költ/észet napjára is –, s tudományos szemmel felfedezzük, elemezzük a kiállított festmények, tárgyak madárábrázolásait. Emellett az egyik legnagyobb magyar historikus festő életét is jobban megismerhetik a látogatók.
 
Előadók:
Erdő Ádám természettudományi asszisztens, Savaria Múzeum
Dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető, Smidt Múzeum
 
Belépőjegy: 500 Ft/fő
 
2024. április 18. 17.00 - SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
Helló, Cselló!
 

 
Schrammel Imre keramikusművész természetszeretete az alkotásain megjelenő állatmotívumokban is megnyilvánul. Az állatfigurák között található a gyermeklátogatók kedvence, Cselló, a bronzból készült tacskó, amelyet nagybátyjának készített ajándékba. A Schrammel-naplókban külön bejegyzés található arról, mit is gondol az emberi és állati karakterekről: „… minden állatba belelátok mind a mai napig valakit, mert valahogy minden állat hasonlít valakire. Vagy mindenki, akit ismerek, hasonlít valamilyen állatra?” Vajon milyen emberinek tartott tulajdonságokat társítunk a kutyához és fordítva, milyen állati tulajdonságokat az emberhez?
 
Előadók:
Dankovics Róbert herpetológus muzeológus, Savaria Múzeum
Czenki Zsuzsanna esztéta, általános igazgatóhelyettes, Savaria Múzeum
 
Belépőjegy: 500 Ft/fő
 
 
2024. április 27. 16.00 - VASI SKANZEN
Virágom, virágom…
 

 
Programunk Szent György napját követően valósul meg, április 24-e ugyanis hagyományosan az állatok legelőre hajtásának első napja, az igazi tavasz kezdete. A Vasi Skanzen egyes zöldterületeit sem ember, sem legelésző állat nem háborgatja. Az esztétikai látványon túl e vadvirágos felületek a biológiai sokféleség megőrzésében is szerepet játszanak, hiszen a színes és dús növényzetet szívesen látogatják a rovarok. Milyen virágokat láthatunk a faluban, milyen típusú környezetre következtethetünk a jelenlétükből, van-e közöttük gyógynövény? Miként használták ezeket a népi gyógyászatban, megjelentek-e a hiedelmekben vagy tárgyi eszközökön, díszítésben? Kamarakiállításban mutatjuk be azokat a műtárgyakat, amelyeken növénymotívumokat láthatunk. Szent György a kovácsok patrónusa is volt, így kiállításunkban a növényi részletekkel díszített kovácsolt tárgyakat is szemrevételezzük.
 
Előadók:
Dr. Balogh Lajos botanikus főmuzeológus, osztályvezető, Savaria Múzeum
Kmellár Viktória néprajzos muzeológus, osztályvezető, intézményvezető, Vasi Skanzen
 
A belépés ingyenes.
 
2024. június 22. 20.00 (Múzeumok éjszakája) - SAVARIA MÚZEUM
Dsuang Dszi álma
 

 
„… és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dszi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én.”
A képzőművészeti és irodalmi alkotások az ókortól napjainkig tele vannak lepkeábrázolásokkal. Vajon csak szépségük miatt örökítették meg a rovarok e csodálatos képviselőit, vagy megjelenítésük mögött szimbólumok, hiedelmek rejlenek? Vajon miért jelenti a görög psziché szó a lepkét és a lelket is egyszerre?
Az egyszemélyes párbeszédben, amelyet részben Dsuang Dszi álma inspirált, bebizonyítjuk, hogy a rovarvilág, benne a lepkék tanulmányázása során szerzett ismeretek az ókortól kezdve jelentősen befolyásolták a világról és önmagunkról kialakított képünket.
 
Előadó:
Prof. dr. Vig Károly entomológus főmuzeológus, tudományos igazgatóhelyettes, Savaria Múzeum
 
A program a Múzeumok Éjszakája belépőjegyével látogatható.
 
 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
 
 
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatásával valósul meg.


https://nka.hu/