Múzeumi programok - 2023. augusztus

MÚZEUMI PROGRAMOK – 2023. augusztus
 
 
Augusztus 5. (szombat) 14.00
SMIDT MÚZEUM
Szombathely településfejlődése a középkorban
Ingyenes előadás

A Magyar Várostörténeti Atlasz sorozat szombathelyi kötetének előkészítő munkálatai kapcsán a Kr.u. 50 körül alapított város térbeli fejlődését, időbeli változásait szemléltető térképvázlatok készültek. Ezen elemző térképek segítségével ez alkalommal a középkor időszakát, a 10-16. század közt eltelt idő történéseit vesszük számba. A magyar honfoglalás után Sabaria 9. században épült vára a fejedelmi hatalom, utóbb pedig az Árpád-házi királyok birtokába került. A mellette kialakult piactér a hajdani falakkal övezett római város déli harmadát foglalta el. Fontosságát mutatja, hogy a település róla, illetve a piac napjáról kapta nevét (Szombat-hely). A kereskedelmi élet mellett azonban a római városfalakon belüli megtelepedésnek régészeti nyoma eddig nem került elő. A várnépek faluja az Árpád-kor első két harmadában a Perint-patak partján, a későbbi Karicsa területén feküdt. A római belváros újrabenépesülésére csak a 13. században került sor, amikor a vár és annak tartozékai királyi adományból a győri püspök birtokába kerültek. Ettől az időtől fogva alakultak ki a ma is ismert utcák és vált el egymástól a két piactér. Legkésőbb tehát a magyar középkor végét jelentő mohácsi csata idejére kialakult a városalaprajz, amit az 1857-es kataszteri térkép megörökített.
Előadó: dr. Kiss Gábor régész
 
Augusztus 5. (szombat) 16.00
JÁRDÁNYI PAULOVICS ISTVÁN ROMKERT
A savariai földrengés kérdése, avagy Ravennában temették Savariát
Ingyenes vezetés
 
Jó harminc évvel ezelőtt még szinte történelmi közhelynek számított: Savaria városát földrengés pusztította el, mely egyúttal a római uralom végét is jelentette itt. A Romkertben is egyre mutogatták a látogatónak a mozaikpadló hullámos felületét, a Borostyánkő út hosszában megtört burkolatát: íme, az egykori természeti katasztrófa ékes bizonyítékai. A történettudományi megközelítés időközben 180 fokos fordulatot vett: ma hajlamosak vagyunk vagy magát a földrengés tényét is tagadni, vagy annak romboló hatását elbagatellizálni, s már gyakorlatilag senki nem gondolja komolyan, hogy a Római Birodalom fennhatósága ekkor és ezért szűnt volna meg Savaria területén. Mindenestre, aki kíváncsi arra, ha volt, pontosan melyik évben lehetett a földrengés, ki az a Cuspinianus, ki lehetett és mit írt pontosan a ravennai krónikás, hogy miért érdekes nekünk Comagene és Eugippius, s mindez hogyan kapcsolódhat Avitus császár területvisszaszerző kísérletéhez, azt szeretettel látjuk tematikus vezetésünkön. Amelynek során nyilván nem mulasztjuk el bejárni a Romkert azon helyeit, melyek máig őrzik a hajdani földrengés emlékét - vagy nem.
A sétát vezeti: Simon Gábor tárlatvezető

 
Augusztus 13. (vasárnap) 15.00
ISEUM SAVARIENSE
Mágikus kövek - Ásványok szerepe az antik vallásban
Ingyenes tárlatvezetés
 

Az ókori ember is már különleges tulajdonságokat tulajdonított bizonyos köveknek, elsősorban a (fél) drágaköveknek. Az Iseum kiállításában található ásványok és ékszerként, amulettként használt kövek szerepéről szól a tárlatvezetés.
Tárlatvezető: Nagy Diána
 
 
Augusztus 13. (vasárnap) 15.00
VASI SKANZEN
A Vasi Skanzen kerámiáinak nyomában
Ingyenes tárlatvezetés

A tárlatvezetés során a népi kismesterségek közül a fazekasságot állítjuk központba. A múzeumi kiállítóterekben azonban nemcsak a fazekasok által előállított termékekkel, hanem különböző kerámiákkal is találkozhatnak az érdeklődők. Egyesével sorra vesszük a lakószobát, a konyhát, a kamrát és minden egyéb helyiséget kerámiák után kutatva. Mire használták az ún. ikerfazekat, hogy foroghat az étel kavarás nélkül a fazékban? A konyhai titkok mellett az épületekben lévő cserepesekkel kapcsolatban is hallhatnak érdekességet az idelátogatók.
Tárlatvezető: Kmellár Viktória néprajzos muzeológus, intézményvezető
 
Augusztus 17. (csütörtök) 17.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Fabula békaperspektívából elmesélve
Ingyenes tárlatvezetés az Urban animals című kiállításban a Westwerk Egyesülettel

A tárlatvezetés során azon alkotói megfogalmazások közös detektálására hívjuk az érdeklődőket, amelyek vizuális eszközrendszerüket tekintve igyekeznek levetkőzni az ember által megképzett domináns, hierarchikus pozíciót a velünk parallel élő urbánus fajok vonatkozásában.
 
A kiállításról:
Az Urban animals a tavalyi Slow animals tematikus csoportos tárlat folytatásaként, annak reflektív továbbgondolásaként a természettudományos érdeklődés és a képzőművészet metszéspontján vizsgálja a szinantróp – ember közelében élő – élőlények kulturális kontextusban elfoglalt helyét.
A mediálisan is sokrétű anyag különféle alkotói pozíciókból kiindulva problematizálja a hozzájuk fűződő ambivalens esztétikai konnotációkat és toposzokat, illetve a szinantróp életmódú fajok különféle stratégiáit, vizuálisan is értelmezhető megnyilvánulásait. Egyes esetekben strukturálisan is átemeli a művészi cselekvés színterére.
A szinantrópok élőhelyeiket alapvetően az ember által létrehozott környezetbe ágyazva és azzal párhuzamosan építik fel. Humán percepciónk során különböző átörökített kulturális preferenciák, attitűdök határozzák meg, az urbanizált élőlények (fauna, flóra) érzékelését. A kiállítás ehhez kapcsolódóan két specifikus témacsoport köré szerveződik (Analóg élőkények, Szinantrópok kulturális relációja).
 
Meghívott szakmai közreműködő:
Salamon Júlia kurátor, kulturális munkás (Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusza, ELTE BPDK Vizuális Művészeti Tanszék oktatója)
 
Augusztus 20. (vasárnap) 11.00
SAVARIA MÚZEUM
Az ötvös
Ingyenes tárlatvezetés

Az ötvös című állandó kiállítás Szombathely legrégibb, ma is működő ötvös üzletének s a tulajdonos, Berger–Németh ötvösdinasztia tagjainak állít emléket. Egyúttal bemutatja azt a gazdag polgári miliőt, amelyben e család a mindennapjait élte. 2021-ben a Németh-család több generáció által megőrzött, neorokokó szalongarnitúrát és festménykollekciót ajánlott fel a Savaria Múzeum számára, amely lehetővé teszi, hogy betekinthessünk egy, az 1920-as évektől kialakított polgári lakás enteriőrjébe. Az ötvösdinasztia megalapítója, Berger Zoltán órás-ékszerész díszítette otthonát e nemes és értékes berendezéssel. Berger Zoltán az órás és ékszerész ipar űzésére 1907-ben kapott engedélyt a szombathelyi Városi Tanácstól. Üzlete kezdetben a Szombathelyi Takarékpénztár épületének sarkán – a Berzsenyi Dániel tér 1. szám alatt – működött. 1912-ben üzlete kínálatát látszerek, gramofon és gramofonlemezek árusításával bővítette. 1928-ban az Erzsébet királyné utca 13. szám alatt főüzletet nyitott. Iparát 1942-es haláláig folytatta, amikor is üzlete vezetését veje, Németh László vette át. 2013-ban polgármesteri éremmel tüntették ki az akkor 106 éves ötvös dinasztia tulajdonosát, B. Németh Lászlót. Család, hivatás, üzlet és művészet világának izgalmas ötvözete e kiállítás.
Tárlatvezető: Kelbert Krisztina történész, osztályvezető
 
Augusztus 20. (vasárnap) 14.00
SZOMBATHELYI KÉPTÁR
Konkoly Gyula művei a Szombathelyi Képtár állandó kiállításában
Ingyenes tárlatvezetés

A Munkácsy-díjas Konkoly Gyula a Szombathelyi Képtár állandó kiállításának emblematikus szereplője. A magyar neoavantgárd mozgalom kezdeményezője, melynek halálát is ő maga nyilvánítja majd ki 1972-ben, egy manifesztum keretében. Életműve - akárcsak konkrét alkotásai - rendkívül izgalmas, fordulatokban gazdag. A Magyar Képzőművészeti Főiskolát 1956 és '64 között végezte, ahol Hincz Gyula volt a mestere. Ekkor csatlakozott Csernus Tibor, Lakner László szürnaturalista irányzatához. A '60-as évektől a valósághű ábrázolás és az absztrakt megoldások egyszerre jelennek meg munkáin. Az Iparterv-csoport kiállítója, és jelentős több mint egy évtizedes illusztrátori munkássága is, amely a '80-as évek végéig tartott. Ausztriai, olaszországi, franciaországi és svédországi működése után 1991-től újra Magyarországon él és alkot, 1992-ben pedig Munkácsy-díjat kap. A tárlatvezetés ezen felvázolt életművet bontja ki teljességében, ugyanakkor alkalmat ad egy közös, szubjektív gondolatcserére, beszélgetésre a kiállítás Konkoly művei kapcsán, melyek közt kiemelt figyelmet kap a művész 1968-ban készült Telefon című pop art óriásplasztikája.
Tárlatvezető: Cebula Anna művészettörténész, igazgató
 
Augusztus 20. (vasárnap) 15.00-20.00
VASI SKANZEN
50 éves a Vasi Skanzen

15.00 A kenyér csíziói – Valkonya porta, pékműhely bemutatója
16.00 A tudomány malma – Kiállításmegnyitó
A Magyar Géniusz Program támogatásával megújult a Vasi Skanzen egyik ikonikus épülete, az ún. „Szima-malom”, amelyben az intézmény állandó kiállítása kapott helyet. 
Az 1973-ban megnyílt Vasi Múzeumfalut a közeli múlt, a nemrég még élő, ugyanakkor rohamléptekkel letűnő paraszti múlt, a népi kultúra bemutatása iránti igény hívta életre. Létrehozásában kiemelt szerepe volt Bárdosi János (Herény, 1933 – Szombathely, 1983) néprajzkutatónak. Az állandó tárlat neki, a magyar néprajztudomány méltatlanul elfeledett helyi képviselőjének állít emléket, bemutatva szakmai életútját, gyűjteménygyarapító tevékenységét.
Az állandó kiállítás a Csónakázó-tó partjára épített „Szima-malom” három szintjén látható, A tudomány malma címmel. A földszinten a Rába menti halászat emlékeit mutatjuk be, Bárdosi gyűjtéseire hagyatkozva, eredeti film- és hangfelvételekkel gondoskodunk az interaktív látogatói élményről. Az első emeleten Bárdosi János munkájának sokszínűségét érzékeltetjük, érintve a népi építészet, népszokásokok, népi gyógyászat, népköltészet témakörét. A második emeleten a Vasi Skanzen létrejöttének történetét, benne pedig Bárdosi János szerepét idézzük fel.  
 
További programok:
16.30 Tárlatvezetés Kmellár Viktóriával a Malom új kiállítóterében
17.00 Szökős Táncegyüttes néptáncbemutatója, táncház
17.30 Séta a gyümölcsösben dr. Balogh Lajossal
18.00 Bognár Szilvia Trió koncertje
 
 
Karneváli programok a múzeumokban
2023. augusztus 24-27.
 
SMIDT MÚZEUM
 
Augusztus 26. (szombat) 11.00
A Smidt Múzeum kincsei
Tárlatvezetés az állandó kiállításban
 
A tárlatvezetés során a látogatók megismerkedhetnek dr. Smidt Lajos, múzeumalapító sokoldalú személyiségével, a régiségtár, a hadtörténeti- és fegyvergyűjtemény, valamint a könyvgyűjtemény legértékesebb darabjaival. A barokk, empire és biedermeier termek visszaidézik a 17–19. századi dunántúli nemesek és polgári családok otthonának miliőjét. Emellett számos történelmi személyiséghez és művészhez kötődő emléket is megtekinthetnek.
Tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
Augusztus 26. (szombat) 14.00
Örökségünk, a Madarászok
Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

A kiállítás az egyik legnagyobb magyar historikus festő, Madarász Viktor és lánya, Madarász Adeline hagyatékából közel 40 darab műtárgyat vonultat fel, amelyek különleges betekintést engednek a festőművész nem mindennapi életútjába. A tárlatban kiemelt helyet kapnak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc jeles alakjaihoz kötődő műalkotások: az 1905-ben készült Kossuth-portré és a Petőfi halála (Lidérc) című műalkotás. A térben megelevenedik az egykori kelenhegyi műterem is, amelyet a Madarász család karosszéke, asztala, a művész festőszekrénye, kedvenc bársonykabátja és a családjáról készült portrék tesznek teljessé.
Tárlatvezető: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
Augusztus 27. (vasárnap) 14.00
A Smidt Múzeum kincsei
Tárlatvezetés az állandó kiállításban

 
A tárlatvezetés során a látogatók megismerkedhetnek dr. Smidt Lajos, múzeumalapító sokoldalú személyiségével, a régiségtár, a hadtörténeti- és fegyvergyűjtemény, valamint a könyvgyűjtemény legértékesebb darabjaival. A barokk, empire és biedermeier termekben visszaidézik a 17–19. századi dunántúli nemesek és polgári családok otthonának miliőjét. Emellett számos történelmi személyiség és művészhez kötődő emléket is megtekinthetnek.
Tárlatvezető: Tangl Balázs történész
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
SZOMBATHELYI KÉPTÁR


Augusztus 25. (péntek) 16.00
Velem 1975-1983
Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

 
A Velemi Textilművészeti Alkotóműhely munkájába pályázat révén évente 10 művész kapcsolódhatott be. A részvételhez az alkotónak vázolnia kellett, hogy pontosan mivel szeretne foglalkozni a rendelkezésre álló 6 hétben. A nyertes alkotó számára biztosították a szállást és az étkezést, valamint az alkotómunkához szükséges berendezéseket, emellett az anyagvásárlást is támogatták, emellett ösztöndíjat kaptak és az anyagvásárlást is támogatták a szervezők. Mindezek fejében a Velemben készült alkotások közül egy-egy mű a Savaria Múzeum birtokába került. Ezekből válogatott a Szombathelyi Képtár a Velem 1975-1983 című kiállításba, melyet bemutatunk a tárlatvezetésen.
Tárlatvezető: Cebula Anna művészettörténész, igazgató
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
Augusztus 26. (szombat) 16.00
Velem 1975-1983
Tárlatvezetés az időszaki kiállításban

A Velemi Textilművészeti Alkotóműhely munkájába pályázat révén évente 10 művész kapcsolódhatott be. A részvételhez az alkotónak vázolnia kellett, hogy pontosan mivel szeretne foglalkozni a rendelkezésre álló 6 hétben. A nyertes alkotó számára biztosították a szállást és az étkezést, valamint az alkotómunkához szükséges berendezéseket, emellett az anyagvásárlást is támogatták, emellett ösztöndíjat kaptak és az anyagvásárlást is támogatták a szervezők. Mindezek fejében a Velemben készült alkotások közül egy-egy mű a Savaria Múzeum birtokába került. Ezekből válogatott a Szombathelyi Képtár a Velem 1975-1983 című kiállításba, melyet bemutatunk a tárlatvezetésen.
Tárlatvezető: Cebula Anna művészettörténész, igazgató
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
SCHRAMMEL-GYŰJTEMÉNY
 
Augusztus 25. (péntek) 15.00
Kísérletek agyaggal
Tárlatvezetés a Nyomhagyás és a Symposion ’69, ’70 című kiállításokban

A Schrammel Imre keramikusművész életművét bemutató kiállítás 2021-ben nyílt meg Szombathely múzeumi negyedében, az Éva-malomban. Schrammel az agyag tulajdonságait kutatva kísérletezett, amelynek korai lenyomatai az 1969-ben indult első magyar kerámiaszimpóziumon készültek. A tárlatvezetésen a szimpóziummozgalom jelentőségét, a ’60-as, ’70-es éveket meghatározó kultúrpolitikai elveket és a folyamatosan kutató, mindig megújuló keramikus legjelentősebb tárgycsoportjait mutatjuk be.
Tárlatvezető: Czenki Zsuzsanna esztéta, igazgatóhelyettes
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
Augusztus 26. (szombat) 15.00
Kísérletek agyaggal
Tárlatvezetés a Nyomhagyás és a Symposion ’69, ’70 című kiállításokban

A Schrammel Imre keramikusművész életművét bemutató kiállítás 2021-ben nyílt meg Szombathely múzeumi negyedében, az Éva-malomban. Schrammel az agyag tulajdonságait kutatva kísérletezett, amelynek korai lenyomatai az 1969-ben indult első magyar kerámia szimpóziumon készültek. A tárlatvezetésen a szimpóziummozgalom jelentőségét, a ’60-as, ’70-es éveket meghatározó kultúrpolitikai elveket és a folyamatosan kutató, mindig megújuló keramikus legjelentősebb tárgycsoportjait mutatjuk be.
Tárlatvezető: Czenki Zsuzsanna esztéta, igazgatóhelyettes
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
ISEUM SAVARIENSE
A Római Birodalom több mint 60 ismertté vált római kori Isis-temploma közül az 1955-ben, Szombathelyen megtalált savariai Iseum az európai tartományok legnagyobb szentélykomplexuma volt. Minden bizonnyal a Duna-vidéki Isis-tisztelet központja volt a hatalmas épületegyüttes. Falai között a Savaria Történelmi Karnevál keretében újjáélednek az antik római hétköznapok. Isis-szertartások, kincskereső és sírbontó kalandok, ókori fazekasok remekei várják az érdeklődőket.
 
 
Augusztus 24. (csütörtök) 17.00
TeTT/Genius Savariae. Isis a Római Birodalomban és a modern kori Magyarországon

Kiállításmegnyitó
 
Tűrt, tiltott, támogatott. Jól ismert fogalmak ezek az '50-es, '60-as, '70-es évek kultúrpolitikájából. De ki gondolná, hogy ezek a tendenciák a Római Birodalom egyes isteneihez való viszonyulásban is tetten érhetők? Milyen erők mozgatták az egykori történéseket? Miként alakult a savariai Isis-szentély modern kori sorsa a gazdasági és politikai viszonyok függvényében? A fenti kérdések vizsgálata és a válaszok keresése során lépten-nyomon Szentléleky Tihamér személyével találkozunk. Ő az a nagy formátumú kutató és kultúraszervező, akinek sorsa és szakmai életpályája elválaszthatatlan az Iseumétól, így megkerülhetetlen alakja volt több mint negyed évszázad szombathelyi kulturális életének. Időszaki kiállításunk az egyiptomi Isis istennő római fogadtatása, a szombathelyi szentély ókori és modern kori sorsa, valamint Szentléleky kalandos életútjának párhuzamba állítása révén mutatja be a Szombathely emblematikus emlékéhez kötődő szellemi folyamatokat és idézi meg Savaria bennük megnyilvánuló géniuszát.
 
Augusztus 26. (szombat) 10.00-18.00
Egész napos programok:

Isteni játékok Isis savariai otthonában
Tárgyalkotás, új- és ókori játékok korhatár nélkül
Programok:
10:15 - Templomnyitó szertartás: Apuleius antik író és Isis pap alapján rekonstruált szöveggel az Iseum Savariense és a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével
10:30 – Isis itt, ott, mindenütt – tárlatvezetés az Iseum állandó és új időszaki kiállításában
11:00 - Séta az ókori Savariában – OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján. Egységes ár: 1 000,- Ft/fő, bejelentkezés helye és jegyvásárlás az Iseum Savariense jegypénztáránál - az Iseumba szóló belépő nem tartalmazza az OTP Bank alatti városrészletben zajló tárlatvezetést. Egy-egy tárlatvezetésen legfeljebb 25 fő vehet részt.
11:30 - Római per a Nova Roma közreműködésével - a római polgárok előszeretettel és rendkívül magas fokon űzték a pereskedés művészetét. Mai jogrendszerünk alapjai is a római jogban gyökereznek. Ebből kapunk ízelítőt.
14:00 - Számos forrás rögzíti a római esküvők menetét, a Nova Roma bemutatójából megtudhatjuk, milyen keretek között hangzott el az antik Savariában a holtig szóló igen.
14:30 – „Home of Isis in Savaria” – English guide in the permanent exhibition of the Iseum Savariense
15:00 - Séta az ókori Savariában – OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján. Egységes ár: 1 000,- Ft/fő, bejelentkezés helye és jegyvásárlás az Iseum Savariense jegypénztáránál - az Iseumba szóló belépő nem tartalmazza az OTP Bank alatti városrészletben zajló tárlatvezetést. Egy-egy tárlatvezetésen legfeljebb 25 fő vehet részt.
16:00 - Navigium Isidis/Ploiafesia ünnepe – Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátása Isis papjaival és papnőivel – rekonstruált szertartás az Iseum Savariense, a Panniculus Régészeti Egylet, a Nova Roma és a Naiades Danubianae közreműködésével
17:00 – Isteni gyümölcsök – séta az Iseum Savariense kertjében, az antikvitás népszerű gyümölcseinek bemutatása. A futó DBU projekt keretében látogatóink nemcsak szemlélői, hanem kóstolói is lehetnek a vallási tartalmakat és gasztronómiai élvezeteket nyújtó programnak.
17:45 - Templomzáró szertartás
20:30 – Triumphus sacra – találkozás a Győzelem Istennőjével – A karneváli felvonulás záróaktusaként a római diadalmenet vallási vonatkozásaival ismerkedhetnek meg a Nova Roma és az Iseum Savariense közreműködésével.
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.


Augusztus 27. (vasárnap) 10.00-18.00
Egész napos programok:

Isteni játékok Isis savariai otthonában
Tárgyalkotás, új- és ókori játékok korhatár nélkül
Programok:
10:15 - Templomnyitó szertartás: Apuleius antik író és Isis pap alapján rekonstruált szöveggel az Iseum Savariense és a Panniculus Régészeti Egylet közreműködésével
10:30 - Isis itt, ott, mindenütt – tárlatvezetés az Iseum állandó és új időszaki kiállításában
11:00 - Séta az ókori Savariában – OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján. Egységes ár: 1 000,- Ft/fő, bejelentkezés helye és jegyvásárlás az Iseum Savariense jegypénztáránál - az Iseumba szóló belépő nem tartalmazza az OTP Bank alatti városrészletben zajló tárlatvezetést. Egy-egy tárlatvezetésen legfeljebb 25 fő vehet részt.
11:30 – Naiades Danubianae – ókori római táncegyüttes bemutatója
14:00 - Számos forrás rögzíti a római esküvők menetét, a Nova Roma bemutatójából megtudhatjuk, milyen keretek között hangzott el az antik Savariában a holtig szóló igen.
14:30 - „Home of Isis in Savaria” – English guide in the permanent exhibition of the Iseum Savariense
15:00 - Séta az ókori Savariában – OTP Bank alatti római városrészlet megtekintése szakmai vezetéssel, csak előzetes bejelentkezés alapján. Egységes ár: 1 000,- Ft/fő, bejelentkezés helye és jegyvásárlás az Iseum Savariense jegypénztáránál - az Iseumba szóló belépő nem tartalmazza az OTP Bank alatti városrészletben zajló tárlatvezetést. Egy-egy tárlatvezetésen legfeljebb 25 fő vehet részt.
16:00 - Navigium Isidis/Ploiafesia ünnepe – Isis istennő hajójának jelképes vízre bocsátása Isis papjaival és papnőivel – rekonstruált szertartás az Iseum Savariense, a Panniculus Régészeti Egylet, a Nova Roma és a Naiades Danubianae közreműködésével
17:00 – Isteni gyümölcsök – séta az Iseum Savariense kertjében, az antikvitás népszerű gyümölcseinek bemutatása. A futó DBU projekt keretében látogatóink nemcsak szemlélői, hanem kóstolói is lehetnek a vallási tartalmakat és gasztronómiai élvezeteket nyújtó programnak.
17:45 - Templomzáró szertartás
 
A program múzeumi belépőjeggyel látogatható.
 
 
 
 
 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!