Helytörténeti műtárgygyűjtemény

Az osztály 2439 tételt és 2662 db műtárgyat számláló gyűjteményének legrégebbre datálható műtárgy együttesét a céhtörténeti emlékek alkotják. A német/magyar nyelvű, kalligrafikus betűkkel rótt írásos emlékek szemet gyönyörködtető kordokumentumok. A céhkannák e korszak ón tárgyainak legszebb darabjai, a pecsétek a céhes világ szimbolikájának megtestesítői. A díszes veretekkel, berakásokkal, évszámokkal és a mesterségek jelvényeivel díszített céhládákba egykor a céhek legfontosabb értékeit rejtették. A kézművesség emlékeit őrzik a szombathelyi vonatkozású ötvös és aranyműves szerszámkészletek, régi aranyozó eszköztár, könyvkötő műhely szerszámai. A történeti gyűjtemény időt mérő szerkezetei között fellelhetők horizontális kerti napórák, nemesi kúriák, polgári otthonok hangulatát idéző szekrényórák, lábasórák, oszlopos állóórák, fali ingaórák, ezüst tokba foglalt, kakas védjegyes zsebórák, amelyek a Szentgotthárdi Óragyár termékei. A hadi relikviák gyűjtésének legékesebb bizonyítékai a főúri pompával berendezett egykori magyar várkastélyokból származó, Vas vármegye területén épült egyik legnagyobb első világháborús fogolytábor, az ostffyasszonyfai hadifogolytábor emlékei, és a 2004-ben teljesen felszámolt szombathelyi Garasin Rudolf, később Savaria nevet viselő laktanya dokumentációs és tárgyi anyaga. A szöveges plakátok inkább információ értékükkel ragadnak meg, míg a színes-figurális plakátok ötletes, egyedi arculatukkal vagy éppen sablonos, igénytelen, hatásvadász eszköztárukkal állítanak meg bennünket. A kisszámú művészeti gyűjteményt a szombathelyi születésű, illetve a régióból származó művészek alkotásai fémjelzik. Itt őrizzük a szobrász Tóth István, Rumi Rajki István, Cs. Kovács László néhány alkotását, Derkovits Gyula, Fábián Gyula, Radnóti Kovács Árpád, Mednyánszky László egy-egy festményét is. A gyűjtemények gyarapodásának egyik módja a személyhez kötődő hagyatékok fogadása. Ilyen módon került a Történettudományi Osztályhoz többek közt a Knebel fényképész, a Reiszig család, Végh Gyula, Tóth István, vitéz Kiss János altábornagy, Gazdag Erzsi költőnő, vitéz Both Béla nyugalmazott ezredes vagy Gonda György hagyatéka.