2014. 06.30.
Az ismeretszerzés élményei - tanévzáró tapasztalatcsere pedagógusokkal

navigáció » Köszöntjük honlapunkon! » Az ismeretszerzés élményei - tanévzáró tapasztalatcsere pedagógusokkal

Az utóbbi időben érzékelhetően megnőtt az érdeklődés az iskolák részéről kiállításaink és a múzeumpedagógiai foglalkozások iránt. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ által végzett előzetes igényfelmérés szerint a jövő, 2014/15-ös tanévben 18 ezren vennének részt hasonló alkalmakon, ha ezekhez támogatást kapnának. (Ez nem 18 ezer gyermeket jelent, hanem ennél valamivel kevesebbet, hiszen vannak, akik több alkalommal is eljönnének a múzeumokba.)

A Savaria MHV Múzeum arra törekszik, hogy minden tagintézményében az igényekhez igazodó, színvonalas szolgáltatás keretében nevelést-oktatást segítő alkalmakat nyújtson, és élményszerűvé tegye az iskolán kívüli tanulást.

A Savaria MHV Múzeum szeretné továbbfejleszteni az együttműködést a városban és a megyében működő köznevelési és közoktatási intézményekkel. Ennek érdekében intézményközi kapcsolattartó hálózat kiépítését tervezi. Csapláros Andrea múzeumigazgató levélben fordult az iskolák igazgatóihoz, hogy nevezzék meg azt a pedagógust, akivel kapcsolatot tarthatunk, és akinek közvetítésével hatékonyabban eljuttathatjuk kiállításainkkal, foglalkozásainkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlóinkat a tantestület tagjaihoz. A múzeumi kapcsolattartó hálózat tagjaira a múzeumpedagógiai kínálat összeállításában és a módszertani műhelymunkában is számítunk.

Ennek érdekében szerveztük meg június 18-án és 19-én a tanévzáró tapasztalatcserét, amelyre külön-külön időpontban hívtuk meg az óvodapedagógusokat, az általános iskolák 1-4. illetve 5-8. osztályában tanítókat és a középiskolai tanárokat.

A jelentős érdeklődés mellett megtartott megbeszéléseken a jövőben ajánlható múzeumpedagógiai programok ötletei is megfogalmazódtak, szakmai-módszertani tapasztalatokat cseréltünk, megállapodtunk az elektronikus levelezés átszervezéséről, a közös múzeumpedagógiai eseménynaptár használatáról, és értékeltük az eddigi visszajelzéseket, tapasztalatokat.